Auto voor de "Dienaressen van de Heer en van de H. Maagd van Matara " (Tunesië)

Project
De Congregatie van de "Dienaressen van de Heer en van de H. Maagd van Matara " is nog jong: zij werd pas in 1988 in Argentinië gesticht maar toch zijn er al 1040 zusters ingetreden, die in 26 landen werkzaam zijn.
ACN-20140731tunesie12009

Project in Tunesië
De Congregatie van de "Dienaressen van de Heer en van de H. Maagd van Matara " is nog jong: zij werd pas in 1988 in Argentinië gesticht maar toch zijn er al 1040 zusters ingetreden, die in 26 landen werkzaam zijn. Sinds augustus 2005 zijn zij ook in Tunesië gevestigd. Dit Noord-Afrikaanse land was al in het jaar 100 na Christus een belangrijk centrum van het vroege Christendom. De heilige martelaressen Felicitas en Perpetua bijvoorbeeld kwamen daarvandaan, en ook de christelijke schrijver Tertullianus, die ongeveer van 150 tot 220 na Christus leefde. Van de laatste is de zin afkomstig: "Het bloed van de martelaren is het zaad van de Kerk".

Zorg voor studenten en ouderen

Tegenwoordig is Tunesië voor 99.5 % islamitisch. Toch is de aanwezigheid van de zusters waardevol en noodzakelijk. Sinds hun komst hebben ze daar drie gemeenschappen gesticht. Een van hun taken bestaat erin voor studentes te zorgen die uit Zwart-Afrikaanse landen naar Tunesië komen om daar te studeren. Voor deze jonge vrouwen is het ondenkbaar om naar huis terug te keren zonder hun studie te hebben afgesloten, omdat hun ouders grote offers hebben gebracht om hen naar Tunesië naar de universiteit te kunnen sturen. Zij worden in het vreemde land echter vaak met werkelijk veel grotere problemen geconfronteerd, dan zij zich hadden voorgesteld. Vele belanden in de prostitutie. "Bij ons krijgen ze dan niet alleen een dak boven hun hoofd en een warme maaltijd, maar vooral ook een familie die hen opneemt en ze ondersteunt bij de moeilijkheden van elke dag", schrijft ons Zuster Maria. De kloosterzusters bezoeken bovendien oude en eenzame mensen, leiden een basisschool en een kleuterschool en helpen in de parochie van de kathedraal van Tunis, waar zij ook een gastenverblijf van het aartsbisdom runnen.

Noodzakelijk voertuig

Tot op heden hebben de zusters het openbaar vervoer gebruikt, om te komen waar men hen nodig had. Maar de situatie wordt sinds de revolutie van 2010 steeds onzekerder en moelijker, en dat is overal te merken. Juist in de bussen en trams neemt het aantal diefstallen en overvallen toe. Met name vrouwen kunnen zich daar niet meer veilig voelen en hebben daar steeds vaker onaangename ervaringen. De zusters zijn bang. Voor zover de afstanden dat toelaten, gaan zij te voet en gaan zij niet meer alleen het huis uit, maar op den duur is dat geen oplossing. Daarom hebben zij verzocht om steun voor de aankoop van een voertuig. Wij zouden hen met 11.400 euro willen helpen, zodat zij zich veilig kunnen verplaatsen en hun dienst aan degenen die hen nodig hebben kunnen voortzetten.

Projectcode: 157-05-29

 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/