Auto parochie van de Goddelijke Barmhartigheid in Bulungwa (Tanzania)

Project
Mgr. Minde is afkomstig uit de streek waar de Kilimanjaro ligt. De mensen hier zijn zeer dynamisch en willen hun leven in eigen handen nemen, vertelt hij ons. Dat is een eigenschap die van pas komt in zijn bisdom, Kahama, in het noordwesten van Tanzania.
20120420_003

Mgr. Minde is afkomstig uit de streek waar de Kilimanjaro ligt. De mensen hier zijn zeer dynamisch en willen hun leven in eigen handen nemen, vertelt hij ons. Dat is een eigenschap die van pas komt in zijn bisdom, Kahama, in het noordwesten van Tanzania. Letterlijk alles moet hier van nul af aan opgebouwd worden. Wist je dat driekwart van de bevolking hier nooit naar school is geweest? Veel mensen moeten hier nog elke dag twee uur lopen om gewoon drinkbaar water te gaan halen. De Kerk moet nog helemaal opgebouwd worden. Ik moet soms bijna huilen wanneer mensen me vertellen dat ze niet inzien waarom hun kinderen – de meisjes inbegrepen -naar school zouden moeten gaan, vertelt hij ons. De bisschop ziet soms amper vooruitgang. Maar desondanks deze tegenspoed, geeft hij de moed niet op en pakt de noden met een groot geduld en een immense toewijding aan.

Je kunt stellen dat 20% van de ca. 1,2 miljoen inwoners in het bisdom katholiek is. De meesten houden zich echter aan de Afrikaanse natuurgodsdiensten en het bijgeloof is nog wijd verspreid. Vele mensen raadplegen nog steeds de tovenaar om hulp. De bisschop legt ons uit waarom het zo belangrijk is dat zijn priesters eenvoudige mensen gaan opzoeken om naar hen te luisteren en te horen wat hen beweegt. Zo kunnen ze hen aanspreken over de ene en ware God. Naast de pastorale zorg, geven de priesters ook praktische steun. Nog steeds kennen mensen niet het verband tussen het drinken van onzuiver water en infectieziektes. Ze beseffen ook niet dat muggennetten bescherming kunnen bieden tegen malariamuggen. Hier is een taak voor de Kerk weggelegd. Maar er zijn te weinig priesters. Voor de 240.000 katholieke gelovigen telt het bisdom 20 Tanzaniaanse priesters en 15 buitenlandse missionarissen.

In de traditionele Afrikaanse religies speelt de offergave een belangrijke rol. Dat is natuurlijk een fantastische insteek om het aspect van de offergave van Jezus in de Eucharistie te begrijpen. Ook de gemeenschap van de heiligen staat niet zo ver van hen af, de verbondendheid met de overledenen ligt immers diep in de cultuur van de Afrikanen. Het feit dat christenen bidden voor hun doden opdat God hun zonden zou vergeven, vindt eveneens gemakkelijk ingang. Afrikanen geloven dat de doden op ons wachten en dat ze heel sterk met ons verbonden zijn. Het idee van gemeenschap is in Tanzania zeer sterk ontwikkeld dus het beeld van de ene Kerk, in de hemel en op aarde, vormt geen enkel probleem voor hen.

Kerk in Nood heeft mgr. Minde in het verleden al vaker geholpen, maar er moet nog steeds heel veel gebeuren. Onvermoeibaar probeert hij de noden in zijn bisdom te verlichten. Deze keer vraagt hij hulp voor een pasgewijde jonge priester, die dringend een auto nodig heeft. Ondanks zijn jonge leeftijd is Severine Mushumbusi al aangesteld tot pastoor over een gemeenschap van 7.000 gelovigen die verspreid over 36 dorpen wonen. Veel van deze dorpen liggen op 40 km afstand van het centrale deel van de parochie. De jonge priester overbrugt al deze afstanden nu op een fiets langs ruwe en stoffige wegen. Dat betekent dat hij veel tijd met reizen kwijt is wat ten koste gaat van de tijd die hij aan zijn gelovigen kan wijden. Omdat de bisschop van harte hoopt dat de mensen zo goed als mogelijk worden geholpen heeft hij zich voor hulp tot Kerk in Nood gewend.

"Het is vooral dankzij uw hulp dat we al iets hebben kunnen realiseren in dit jonge en door armoede getroffen bisdom", schrijft ons bisschop Minde. Hij voegt er nog aan toe: "We kunnen u niets materieels teruggeven, maar we bidden wel voor u. We geven u in Gods handen, want Hij weet wat u het meeste nodig heeft." Elke dinsdag wordt in de kerken van het bisdom een eucharistie opgedragen voor de weldoeners. En op donderdagen bidden de seminaristen, de priesters en de bisschop een halfuur voor het Heilig Sacrament en nemen iedereen die de Kerk in Kahama ondersteunt in hun intenties op. Ze bidden ook voor de zieken en alle mensen in nood. Deze opdracht is voor de bisschop een serieuze en belangrijke zaak.

Kerk in Nood beloofde de jonge priester Mushumbusi € 6.000 zodat hij zijn tijd en energie kan besteden aan het helpen van de gelovigen in hun dagdagelijkse noden en op hun weg naar God toe.

Projectcode: 154-01-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/