Australië: roepingen blijven schaars

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In Australië is het uiterst moeizaam om roepingen tot het religieuze leven te vinden.

In Australië is het uiterst moeizaam om roepingen tot het religieuze leven te vinden.

Dat heeft kardinaal-aartsbisschop George Pell van Sydney gezegd tijdens een bezoek aan Peru. Daar sprak hij met vrouwelijke religieuzen over de mogelijkheid om in zijn land nieuwe gemeenschappen te vestigen. De kardinaal sprak bij gelegenheid van de achttiende stichtingsdag van de Mariale Gemeenschap van Verzoening, een gemeenschap van vrouwelijke religieuzen (foto) die in 1991 in Peru is gesticht. De gemeenschap heeft inmiddels vestigingen in verschillende Amerikaanse landen, Europa en Australië.

"Een van de zusters van Moeder Teresa heeft mij ooit gezegd dat Australië het moeilijkste land ter wereld is om roepingen te vinden. Vele religieuze gemeenschappen in Australië hebben in tientallen jaren nog niet een nieuwe roeping mogen begroeten", aldus de kardinaal.

Hij vroeg de zusters om aanhoudend gebed voor de Kerk in Australië. Daarnaast dankte hij hen dat zij toch een gemeenschap in Sydney hebben willen vestigen."Sydney heeft een welvarende seculiere cultuur. Het heeft een christelijke meerderheid van rond 60% van de bevolking. Hoewel de katholieken de grootste denominatie vormen is Australië geen katholiek land." Pell stelde dat het kerkelijke feest van de aankondiging van de Heer, dat verwijst naar het bezoek van de engel aan Maria, in seculiere ogen een regelrechte provocatie vormt. De katholieke Kerk beschouwt de vrijwillige onderwerping van Maria aan God als voorbeeldig en groots. Maar "voor de vijanden van de Kerk is het een bevestiging van alles wat fout is aan het Christendom, omdat zij niet erkennen dat ware vrijheid alleen gevonden kan worden in de waarheid. Voor veel mannen en vrouwen van vandaag is dit een moeilijke leer om te aanvaarden en wordt zij daarom vaak verworpen. De vrije aanvaarding van de wil van God is de ultieme vorm van vrijheid."

Bron: KN/CNA