Assisi moet een straal van licht zijn

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
"Als wij brengers willen zijn van de vrede van het Rijk van God, moeten wij bereid zijn ons daar persoonlijk voor in te zetten, onbegrip, verwerping en vervolging te verdragen. Het zwaard van de veroveraar bouwt geen vrede, maar het zwaard van degene die
20111026Asisi01

"Als wij brengers willen zijn van de vrede van het Rijk van God, moeten wij bereid zijn ons daar persoonlijk voor in te zetten, onbegrip, verwerping en vervolging te verdragen. Het zwaard van de veroveraar bouwt geen vrede, maar het zwaard van degene die lijdt en die weet hoe hij zijn leven moet geven." Met deze woorden omschreef paus Benedictus aan de vooravond van de bijeenkomst van leiders van de wereldreligies in Assisi, de houding die christenen moeten aannemen die op zoek zijn naar vrede in de wereld.

De algemene audiëntie nam woensdag de vorm aan van een woord-en gebedsdienst. Door het slechte weer kon de bijeenkomst niet in de open lucht plaatsvinden. De viering viel nu uiteen in twee delen waarin de paus de 15.000 aanwezigen toesprak: eerst in de Sint-Pieter en daarna in de Paulus VI-zaal. De kern van de homilie was natuurlijk vrede. Maar de paus riep ook op te bidden voor de mensen van Turkije die zwaar getroffen zijn door de aardbeving en om de hulpverleners te steunen. Daarvoor wees Benedictus op de ontmoeting de dag erna, waar volgens schatting zo"n 300 vertegenwoordigers van verschillende geloven aan deelnemen en nodigde opnieuw uit tot gebed om "de dialoog tussen de gelovigen van verschillende religies te bevorderen". De hoop is aldus de paus dat de bijeenkomst een ‘straal van licht brengt die de geesten en harten van alle mensen zal verlichten, zodat rancune plaatsmaakt voor vergeving, verdeeldheid voor verzoening, haat voor liefde, geweld voor vriendelijkheid en vrede zal heersen in de wereld."

Pelgrims

Christenen weten dat vrede een geschenk is van God en dat "we God vragen voor de gave van de vrede. Laten we bidden dat hij ons tot instrument van vrede wil maken in een wereld verscheurd door haat, verdeeldheid, zelfzucht en oorlog." Verwijzend naar het thema van de bijeenkomst in Assisi, "pelgrims van waarheid, pelgrims van vrede", legde Benedictus uit dat dit betekent "het vernieuwen van de verplichting om met mensen van andere religies en zelfs niet-gelovigen het werkelijk goede van de mensheid en vrede te bevorderen. Zoals ik al heb gezegd, kunnen diegenen die op weg zijn naar God niet anders dan vrede overbrengen en diegenen die vrede opbouwen kunnen niet anders dan dicht bij God zijn."

Opdracht

Maar "hoe bouwen we een wereld van vrede, waarvan Christus de koning is?" Jezus "is geen koning die domineert met politiek en militaire macht, maar een koning die met vriendelijke mensheid en zachtzinnig voor God en de mensen. De opdracht die Christus aan de apostelen en ons heeft gegeven is "ga en maak alle naties tot leerlingen. Ik ben met u tot het einde van de wereld." De boodschappers van vrede moeten op pad gaan en zijn uitnodiging aanvaarden de wereld in te gaan, mar niet met de macht van oorlog of de kracht van macht, maar als lammeren tussen de wolven." ""Het kruis is de nieuwe pijl van vrede, teken en instrument van verzoening, vergeving, begrip, een teken dat liefde sterker is dan alle geweld en onderdrukking en sterker is dan de dood."

bron: CNA

Foto: dnartranch.com