Armeens-Katholieke Kerk kijkt uit naar bezoek van paus Franciscus

donderdag, 09 juni 2016
Nieuws
Armeniërs kijken met hoge verwachtingen uit naar het bezoek van paus Franciscus aan hun land. “De Heilige Vader komt, om het geloof van ons Armeniërs te versterken.
armenie_ACN-20160308-37621

“Of we nu katholiek zijn of orthodox, wij Armeniërs houden van de Paus”

Armeniërs kijken met hoge verwachtingen uit naar het bezoek van paus Franciscus aan hun land. “De Heilige Vader komt, om het geloof van ons Armeniërs te versterken. Of we nu katholiek of orthodox zijn, wij Armeniërs houden van hem. Hij heeft tenslotte de Armeense genocide erkend. Daarvoor zullen we hem altijd dankbaar zijn”, zei de voor Oost-Europa verantwoordelijke Armeens-Katholieke aartsbisschop Raphael Minassian tegen de ‘Kerk in Nood’ vorige week dinsdag.

Eerste genocide

Paus Franciscus bezoekt de de Kaukasus-republiek van 24 tot en met 26 juni. “De Paus bewees vorig jaar een moreel sterke leider te zijn, toen hij de honderd jaar geleden begonnen moord op ons volk een naam gaf en het als de eerste genocide van de twintigste eeuw erkende. Dat is voor de Armeniërs heel belangrijk.

Rechten van de mens

“Om dat te begrijpen, moet je de psychologie van de Armeniërs begrijpen”, onderstreepte de aartsbisschop. “Honderd jaar hebben we quasi zonder succes voor de erkenning van ons leed geknokt. We kregen van landen en politici loze beloftes en werden een speelbal in de strijd om de verschillende belangen. Maar de Paus is geen politicus. Hij is de vertegenwoordiger van Christus op aarde, voor wie de waarheid en de rechten van de mens belangrijk zijn”, aldus de aartsbisschop. Hij legde bovendien uit, dat Armenië ondanks zijn ultraperifere ligging van grote betekenis voor Christenen over de hele wereld is.

Martelaren

“Armenië nam als eerste land op aarde het Christendom aan. Dat was meer dan 1700 jaar geleden. Tot de dag van vandaag heeft het geloof zijn stempel op ons volk gedrukt. Bovendien hebben wij het Christendom door de eeuwen heen miljoenen martelaren gegeven. Zoals ik altijd placht te zeggen: Het Joodse volk bereidde de eerste komst van Christus voor. Wij Armeniërs met onze martelaren effenen de weg voor de tweede komst van Christus. Wij getuigen Christus voor de hele wereld.”

Armeens-Katholieke Kerk

De overgrote meerderheid van het Armeense volk hoort bij de Armeens-Apostolische Kerk. De uit haar ontstane, met Rome geünieerde Armeens-Katholieke Kerk telt ongeveer 160.000 gelovigen. Aartsbisschop Minassian vindt dat de oecumenische verhoudingen tussen katholieken en de orthodoxe meerderheid thans uitmuntend zijn. “Ik ben sinds zes jaar bisschop in Armenië. Gedurende deze tijd had ik nooit de indruk dat er een scheiding tussen de katholieken en de Armeens-Apostolische Kerk was. In tegendeel, ik heb altijd samenwerking en medeleven ervaren. Toen eenmaal vaststond dat de Paus zou komen, zei de leider van de Armeens-Orthodoxe Kerk tegen me, dat hij voor het bezoek zijn best zou doen. Dat de verhoudingen tussen onze kerken alleen nog maar hechter zouden worden. Daar ben ook ik van overtuigd.“

Sacramenten

Hij vindt dat de verschillen tussen de Armeens-Orthodoxe en de Armeens-Katholieke Kerk sowieso minimaal zijn. “We hebben hetzelfde geloof, vieren dezelfde sacramenten en dezelfde liturgie. Het enige verschil is de erkenning van de Paus in Rome. Maar behalve dat zijn er geen verschillen. En de Armeniërs, of dat nou orthodoxe gelovigen zijn of katholieken, voelen zich toch al als één volk en één kerk.”

Heilige Mis

In de Armeens-Katholieke Kerk verheugt men zich al heel erg op de Paus, aldus de aartsbisschop. “Er zijn nu al veel meer aanmeldingen voor de openbare mis met de Paus binnengekomen, dan dat er op het plein plek is. Daarom zullen we de mis op een groot beeldscherm op een ander plein uitzenden, waarna de Heilige Vader zich naar dat plein begeeft. We verwachten meer dan 50.000 aanwezigen bij de grote mis.”

Secularisme

Meer dan 300 vrijwilligers zullen ervoor zorgen dat de viering ordelijk verloopt. “Ze bereiden zich nu al met missen en vergaderingen erop voor. Onze hele kerk met veertig parochies is van voorpret vervuld. Wij hopen op een ware verdieping van ons geloof.” Volgens aartsbisschop Minassian is de situatie van de kerk in Armenië heel anders dan in delen van West-Europa. “Wij kennen hier geen secularisme. Armeniërs zijn religieuze mensen. De mensen geloven. Dat hoort erbij. En onze kerk leeft, al zijn we dan niet met veel mensen. Wij hebben echter veel charitatieve projecten voor arme, oude en gehandicapte mensen. Als kerk beschikken we over beperkte middelen. Daarom zijn we ‘Kerk in Nood’ en haar donateurs nog dankbaarder, dat ze ons zo gul steunen. Ik wil hierbij mijn hartelijke dank uiten. Ik verzoek u vooral, voor het succes van het bezoek van de Paus te bidden.”

Zomercursussen

Kerk in Nood steunt de Christenen van Armenië al jaren. Vooral pastorale projecten zoals de opleiding van seminaristen en priesters en zomercursussen voor kinderen en jongeren worden gesteund. De organisatie steunt de plaatselijke kerk nu ook financieel de voorbereiding en organisatie van het bezoek van de Paus.

Tekst: Oliver Maksan