Arm Christenmeisje urenlang verkracht

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Opnieuw is Paki- stan opgeschrikt door de verkrach- ting van een Christelijk meisje. Ditmaal ging het om drie volwassen Moslimmannen uit rijke families...
20120927_Pakistan01

Opnieuw is Pakistan opgeschrikt door de verkrachting van een Christelijk meisje.

Ditmaal ging het om drie volwassen Moslimmannen uit rijke families die de 16-jarige Shumaila Masih op klaarlichte dag ontvoerden en haar urenlang in de woning van een van hen om beurten verkrachtten.

Het geval, dat doet denken aan een verkrachting van een tienjarig Christenmeisje begin september, toont aan hoe volkomen weerloos kinderen zijn uit arme gezinnen en behorend tot een minderheid, aldus Father Bonnie Mendes van de katholieke Commissie voor Gerechtigheid en Vrede in Pakistan.
De verkrachting vond plaats op 20 september, ruim twee weken na de verkrachting van een tienjarige door een Islamitische 60-jarige zakenman en eveneens in Faisalabad in de provincie Punjab.

Geweld tegen kinderen

Volgens de Vereniging ter Bescherming van de Rechten van het Kind (SPARC) zijn in de eerste vijf maanden van dit jaar 122 gevallen van kindermishandeling geregistreerd. Daaronder veertien moorden, 22 ontvoeringen, minstens 40 gevallen van seksueel misbruik, 14 gevallen van lijfstraffen, zes gedwongen huwelijken en 13 sterfgevallen als gevolg van onthouding van elementaire medische zorg.

Ontvoerd en verkracht

Shumaila Masih (16) is inwoonster van Chak 226, Samundari, een wijk in de provinciehoofdstad Faisalabad. Zij is de oudste van vier kinderen van een arme Christelijke familie.
Op de ochtend van 20 september was het meisje op weg naar het huis van een rijke moslim waar haar moeder werkt als dienstmeisje. Op de terugweg kwam ze moslimmannen tegen, Iftikhar Hussain (27), Shahid Munir en Mohammed Imran, beiden 30, die haar in eerste instantie probeerden over te halen om met hen mee te gaan. Toen zij weigerde hebben ze haar met geweld meegenomen naar het huis van Iftikhar Hussain, wara zij hara urenlang om beurten verkrachtten.

Niemand greep in

De ontvoering vond plaats om elf uur ‘s morgens, op klaarlichte dag, maar niemand kwam tussenbeide terwijl haar wanhopige kreten en smeekbeden om hulp op straat te horen waren.
Toen haar vader haar om vijf uur ‘s middags met twee neven ging zoeken, werden zij in de buurt van het huis gealarmeerd door haar geschreeuw. Bij het zien van de mannen gingen de verkrachters ervandoor, Shumaila naakt en vastgebonden op een bed achterlatend.

Zwaar letsel

Twee daders zijn inmiddels gearresteerd. Tegen de nog voortvluchtige Shahid Munir is een arrestatiebevel uitgevaardigd.
Medisch onderzoek heeft de groepsverkrachting bevestigd. Het meisje, dat ernstig lichamelijk en geestelijk letsel heeft opgelopen en niet meer kan lopen van de pijn, is uit veiligheidsoverwegingen bij familie ondergebracht.

"Geen schikking"

Haar vader, Mansoor Masih (45), heeft tegenover AsiaNews gezworen "ondanks onze armoede" nooit akkoord te zullen gaan met een schikking. Hij hoopt dat de daders "worden gestraft volgens de wet" zodat iedereen begrijpt dat "het verboden is een jong meisje aan te randen" ook wanneer men rijk of machtig is. "Deze mensen zijn monsters en verdienen genadeloos gestraft te worden", aldus de vader.

Armen makkelijk doelwit

Father Bonnie Mendes, oud-secretaris van de Nationale Commissie voor Gerechtigheid en Vrede (NCJP) wijst op de rol van de armoede-factor. Het geweld heeft zich "op klaarlichte dag" voor kunnen doen in handen van "rijke jonge moslims". Het jonge meisje "blijft lijden" en zal geen recht worden gedaan "vanwege haar armoede", voorspelt de priester. Zolang de onderste segmenten van de bevolking zich niet verenigen "zullen ze nooit sociale gelijkheid verwerven".
Dat visie wordt gedeeld door father Khalid Rasheed Asi, vicaris-generaal van het bisdom Faisalabad. Volgens hen zijn "religieuze minderheden en gemarginaliseerde groepen op het platteland een makkelijk doelwit voor rijke landeigenaren." "Ik ken het slachtoffer persoonlijk. Ik ben pastoor in dat gebied geweest. Ze zijn een heel arm gezin, maar rijk in het katholieke geloof. Ze verdienen gerechtigheid."

Bron en foto: AsiaNews