Angst, vergrijzing, isolement in Gaza "de bittere vruchten van Israël’s embargo

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws

"De ontreddering en de vernederingen die de mensen iedere dag ondergaan, zijn ondraaglijk." Zo beschrijft pater George Hernë¡ndez, katholiek priester in de Gazastrook, de situatie van de Palestijnen daar tijdens een...

"De ontreddering en de vernederingen die de mensen iedere dag ondergaan, zijn ondraaglijk." Zo beschrijft pater George Hernë¡ndez, katholiek priester in de Gazastrook, de situatie van de Palestijnen daar tijdens een bezoek van een medewerker van de internationale Katholieke hulporganisatie "Kerk in Nood". Sinds jaren zijn 1,5 miljoen mensen, onder wie 3.000 Christenen, overgeleverd aan de genade van de Staat Israël: zij vinden geen werk, kunnen het gebied niet uit en zijn voortdurend blootgesteld aan het lawaai van laagvliegende vliegtuigen en bombardementen van de Israëlische luchtmacht.

"Tijdens de oorlog, zijn enkele meisjes aan een hartaanval overleden. Ook nu nog tonen talloze kinderen angstpsychosen en paniek wanneer zij het geraas van overvliegende vliegtuiten horen", vertelt zuster Davida van de congregatie van de zusters van de Rozenkrans, die in de Gazastrook de leiding heeft over een school van 630 leerlingen. De school, die jongens en meisjes toelaat ongeacht hun geloof of godsdienstige achtergrond, heeft een uitstekende reputatie. De parochie van de Heilige Familie van pater Hernë¡ndez beheert daarnaast nog eens twee scholen. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de Latijnse patriarch van Jeruzalem en bieden op het ogenblik plaats aan 1.100 kinderen en tieners. Op alle drie de scholen is de meerderheid van de leerlingen afkomstig uit Moslim-gezinnen. Het afgelopen jaar hebben de eindexamenkandidaten van deze scholen de beste resultaten behaald van de gehele Gazastrook.

Daarnaast is er ook behoefte aan sociale zorg: bijstand aan getraumatiseerde of gehandicapte mensen en aan bejaarden. In Gaza bekommeren vier zusters van de congregatie van de Missionarissen van Liefde, gesticht door de Zalige Moeder Theresa, zich om twee dozijn bejaarden die in uiterst precaire omstandigheden leven. Zij komen hiermee tegemoet aan een probleem dat bij bepaalde bevolkingsgroepen in omvang alsmaar toeneemt: de armoeder onder bejaarden. Het buitengewoon hoge werkloosheidscijfer en het gebrek aan vooruitzichten is de oorzaak dat veel Palestijnse volwassen dit Middellandse-Zee gebied willen verlaten. Kinderen, jongeren en ouderen blijven achter.

Zij die niet kunnen vertrekken, hebben er steeds grotere moeite mee om in hun levensonderhoud te voorzien. De werkloosheid treft in het bijzonder de Christenen. Van hen heeft 80% geen enkel vast inkomen, want de staat Israël perkt op grote schaal hun bewegingsvrijheid in en berooft hen aldus van iedere mogelijkheid om werk te vinden.

De situatie van de Katholieke scholen en andere sociale instellingen wordt er alleen maar moeilijker door; zij zijn immers niet alleen afhankelijk van buitenlandse financiële hulp maar ook van de hulp van gelovigen. Vooral de scholen hebben hulp nodig, om bibliotheken in te richten, activiteiten in de vakanties te organiseren en Arabische Bijbels voor gezinnen te kopen. Pater Hernë¡ndez is bovendien van plan een gemeenschapscentrum te renoveren en ook een minibus aan te schaffen ten behoeve van bejaarden die slecht ter been zijn.