Amerika dreigt godsdienstvrijheid te verliezen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Aartsbisschop Charles Chaput van Philadelphia heeft katholieken dringend aangeraden actie te ondernemen om de Amerikaanse traditie van godsdienstvrijheid te beschermen. Dat deed...
20120730Chaput01

Aartsbisschop Charles Chaput van Philadelphia heeft katholieken dringend aangeraden actie te ondernemen om de Amerikaanse traditie van godsdienstvrijheid te beschermen. Dat deed hij in een toespraak op het Napa Instituut te California.

De aartsbisschop vroeg zich tijdens zijn rede hardop af of Amerika "de Rubicon overgestoken was" inzake godsdienstvrijheid en wel dermate dat politieke confrontatie onvermijdelijk is. Zonder een direct antwoord op de vraag te geven nodigde hij zijn gehoor uit zelf een antwoord te geven. Katholieken hebben altijd een grote liefde voor de VS aan de dag gelegd en de clerus heeft het land volledig gesteund, zo zei de aartsbisschop. "Dus als de bisschoppen van de VS fundamenteel kritiek hebben op het geestelijke klimaat van de staat, ligt de fout niet bij de bisschoppen. Die ligt bij de politieke en culturele leiders die ons land veranderd hebben in iets wat nooit de bedoeling was."

 

Idealen

Even later in zijn speech somde de aartsbisschop zijn zorgen op toen hij zei dat "het Amerika van het katholiek geheugen niet het Amerika is van dit moment of de toekomst". "Vroeger of later zal een staat die gebaseerd is op een armzalige notie van vrijheid, op een wet in plaats van echte vrijheid, met andere woorden een staat van abortus, ongeordende seks, consumentisme en onverschilligheid tegenover immigranten en armen, niet meer haar oorspronkelijke idealen waardig zijn. En op die dag zal het zich niet meer kunnen beroepen op een deugdzaam hart. " De aartsbisschop zei dat alle Christenen het argument van secularisten moeten verwerpen dat religieuze vrijheid alleen vrijheid van godsdienstige vieringen inhoudt. Christendom stelt, aldus mgr. Chaput, hogere eisen aan gelovigen. "Het Christelijk geloof vraagt preken, onderwijzen, openlijk getuigen en het dienen van anderen, individueel of samen met andere gelovigen. Daarom is godsdienstvrijheid nooit alleen vrij zijn van onderdrukking, maar ook, en nog belangrijker, vrijheid een actieve discipel te zijn."

Bron: CNS

Foto: hln.be