"Alleen God interesseert zich voor ons"

Project
Priesters en religieuzen in de Centraal Afrikaanse Republiek helpen met gevaar voor eigen leven de mensen die door gevechten van huis en haard zijn verdreven. Helpt u hen?
ACN-20170612-55875

Eigenlijk is het in de Centraal-Afrikaanse Republiek nog nooit echt rustig geweest. Het land, dat als een van de armste ter wereld geldt, heeft in de 57 jaar sinds zijn onafhankelijkheid de ene staatsgreep na de andere te verwerken gekregen. Het is moeilijk om het overzicht te behouden over alle gewapende groeperingen die hier actief zijn. Hun namen verschillen, maar hun misdaden zijn overal dezelfde: ze plunderen, brandschatten, verkrachten, ontvoeren en vermoorden.

Quasi-burgeroorlog
Sinds 2013 heerst er in het land een quasi-burgeroorlog. Terwijl de toestand in de hoofdstad rustiger is geworden, zijn de overige delen van het land nog altijd in handen van de rebellengroeperingen, die zich ondertussen nog verder hebben opgesplitst in kleinere fracties. De staat, die al in “normale” periodes niet in staat was om de bevolking in grote delen van het land zelfs maar een minimum aan schools onderwijs en gezondheidsvoorzieningen te bieden en de openbare orde en veiligheid te waarborgen, is nu totaal afwezig. De vertegenwoordigers van de overheidinstanties en van de politie waren niet zelden de eersten die zichzelf in veiligheid brachten nog voor de rebellen naar de steden oprukten. Alleen de Kerk is gebleven.

Gevaar voor eigen leven
Talrijke priesters en kloosterlingen hebben zich met gevaar voor hun eigen leven ingezet om de weerloze bevolking te beschermen. Heel wat van hen werden zelf met wapens bedreigd, verscheidene onder hen werden ontvoerd, enkelen werden om het leven gebracht. Tot op vandaag stellen de missieposten en de kerken hun deuren open om mensen op te nemen die bij aanvallen door de rebellen op hun dorpen en steden alles verloren hebben en amper het vege lijf hebben kunnen redden. Het is ook de Kerk die altijd haar stem heeft verheven om voor vrede en verzoening te pleiten.

Het bisdom Alindao, in het zuiden van het land, was in mei en juni 2017 het schouwtoneel van hevige gevechten tussen verscheidene gewapende groeperingen. Alleen al in de stad Alindao zelf, waar de zetel van het bisdom gevestigd is, kwamen in mei en juni ongeveer 150 mensen door gevechten om het leven. Een groot deel van de inwoners van de getroffen plaatsen is op de vlucht geslagen. De mensen waren voordien al arm en slaagden er slechts met moeite in om van de hand in de tand te leven, maar nu zijn ze gewoonweg alles kwijt. Terugkeren is voorlopig niet mogelijk, aangezien de dreiging voor geweld door de rebellen nog altijd te groot is. Altijd opnieuw worden er gewelddaden gepleegd.

De Kerk moet voor alles zorgen
De mensen verwachten alle heil van God en van de Kerk. Van andere zijden is er amper hulp te verwachten. “De Kerk moet voor alles zorgen, terwijl de regering jammerlijk nalaat om in te grijpen”, klaagt bisschop Cyr-Nestor Yapaupa. De mensen weten dat ze alleen op God en op de Kerk kunnen rekenen. Een gelovige zegt: “Wij bidden dat die verschrikkelijke gebeurtenissen snel zouden ophouden zodat we binnenkort terug naar huis kunnen. Overal elders worden de mensen geholpen, maar hier interesseert men zich maar zeer matig voor de dramatische toestand waarin wij ons bevinden. God is de enige die ons beschermt. We gaan dan ook elke dag naar de Heilige Mis, om God te smeken ons te verhoren en ons uit onze miserie te redden. Gelukkig is de Katholieke Kerk er om ons bij te staan. De bisschop neemt het absolute voortouw om een oplossing te vinden voor de crisis waarin het land verkeert.”

Om de gevluchte mensen, onder wie ook heel veel kinderen, te kunnen helpen, heeft de bisschop echter hulp en financiële steun nodig. Hij vertrouwt erop dat onze weldoeners zijn lege handen zullen vullen, zodat hij 3.000 mensen van het meest noodzakelijke kan voorzien. Kerk in Nood wil hem niet in de steek laten. Voor € 10 kunnen we een gezin van een voedselpakket voorzien. Helpt u mee? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van code 142-09-59.