"Aleppo wacht op jullie"

Project
ACN-20140722-11585

Door Jean-Clément Jeanbart, aartsbisschop van Aleppo

‘Aleppo wacht op jullie’ is de titel van de oproep die we gebruiken richting onze gelovigen die vanwege de oorlog, die dood en verderf gezaaid heeft in ons land, naar het buitenland zijn vertrokken. Onder dezelfde noemer van ‘terugkeer’ scharen we ook het project waaraan we de afgelopen maanden gewerkt hebben, toen de eerste tekenen van vrede ontstonden waarop we de komende maanden onze hoop gevestigd hebben.

Bouwen om te blijven
Het doel van het project ‘terugkeer’ is om met veel energie het hoofd te bieden aan de uittocht van onze mensen, een tragisch en rampzalig fenomeen voor onze Apostolische kerken in Syrië. Het past in ons plan ‘bouwen om te blijven’, dat we bijna twee jaar geleden begonnen om Christenen te helpen in eigen land te blijven. We zijn goed gestart en hebben veel diensten aangeboden die de gelovigen in staat stelden om in Aleppo te blijven wonen. Desondanks heeft het geweld en de onzekerheid van de laatste tijd toch een groot aantal mensen ertoe gebracht te overwegen om het land te verlaten.

Beslissende keuze
In deze moeilijke situatie, die ons op de proef stelt, staan wij, de Christenen van Syrië, getuigen van de erfenis van de apostelen die onze kerk startten na Pinksteren, voor een beslissende keuze: ofwel we geven onze pogingen op en leggen ons neer bij de fatale gebeurtenissen die ons overkomen, ofwel we reageren krachtig en bieden met onze beperkte middelen moedig weerstand om deze ellende te stoppen en zetten ons in om mensen af te raden te vertrekken en te proberen anderen over te halen om terug te keren… wetende wat deze enorme taak voor ons zou kunnen betekenen.

We hebben besloten de uitdaging aan te gaan, ervan overtuigd dat we gebonden zijn aan de loyaliteit die onze missie, als de opvolgers van de apostelen, van ons verwacht en vooral ook omdat Paus Franciscus het ons keer op keer aanraadt het te doen. Daarom organiseren we campagnes voor bewustwording om de gelovigen te overtuigen van het belang en de mogelijkheid om in eigen land te blijven, ondanks de recente beproevingen. We bieden hen wat ze nodig hebben om rustig en gelukkig te leven en om het land weer op te bouwen.

Terugkeer van rijken en armen
We hebben gehoord dat een aantal van hen die onlangs vertrokken zijn niet al te gelukkig zijn op hun huidige verblijfplaats. Zij houden het niet voor onmogelijk weer naar huis terug te keren als zij daarbij de nodige hulp krijgen. Vertrouwend op de Goddelijke voorzienigheid hebben we besloten deze taak op ons te nemen.

We hebben twee soorten emigranten: de rijkeren, die makkelijk kunnen terugkomen en het redden zonder financiële steun, en de anderen, onzeker en met minder middelen, die gesteund en geholpen moeten worden. Deze laatste groep moeten we helpen met het betalen van hun terugreis en materiële hulp geven om waardig te kunnen leven in afwachting van werk. Daarbij zullen we, waar dat noodzakelijk is, garanties geven voor het schoolgeld voor hun kinderen en voor medische zorg. En ze zullen een tijdelijke behuizing krijgen als ze hun huis hebben moeten verkopen om te kunnen vertrekken.

We willen bij wijze van experiment beginnen met een klein aantal gezinnen, in afwachting van een grotere groep die volgt. Als ongeveer 20 gezinnen naar Syrië terugkeren zou dit een goed teken zijn en zowel thuis als in het buitenland een belangrijk effect hebben! Hier ter plaatse kan het degenen die willen vertrekken doen heroverwegen. Bij anderen kan het doen besluiten te luisteren naar het verlangen in hun hart naar terugkeer, nu dat weer mogelijk is. We denken dat een budget van € 4000 toereikend zal zijn om een gezin van 4 personen terug te laten keren, een redelijk bedrag en goed te rechtvaardigen als je bedenkt waarop onze hoop gevestigd is.

Wilt u de gezinnen in Aleppo steunen bij hun terugkeer of verblijf in deze zwaar getroffen stad? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van projectcode: 330-01-59. Uw gift zal voor dit project of soortgelijke projecten in de regio worden gebruikt.