Al Shabaab verdrijft hulporganisaties

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een Somalische christen heeft de actie van de islamitische miltante groepering Al Shabaab om drie hulporganisaties te verhinderen hun werk uit te oefenen in het land scherp veroordeeld. De islamitische fundamentalisten beschuldigden de organisaties ervan.

Een Somalische christen heeft de actie van de islamitische miltante groepering Al Shabaab om drie hulporganisaties te verhinderen hun werk uit te oefenen in het land scherp veroordeeld. De islamitische fundamentalisten beschuldigden de organisaties ervan dat ze onder de dekmantel van hulpverlening het christelijk geloof wilden verspreiden.

"Nu ze met hun werk gestopt zijn, lijdt de plaatselijke bevolking daar onder," zei Abukar Mukhtar, de leider van een kleine christelijke gemeenschap in Somalië vanuit Nairobi waar hij in ballingschap leeft. Abukar bekritiseerde Al Shabaab,dat de controle heeft over het grootste deel van Zuid-Somalië, vanwege hun beschuldiging dat de hulporganisaties betrokken zijn bij pogingen moslims te bekeren, waartoe bijna alle Somaliërs zich bekennen. "Ik denk dat die beschuldigingen nergens op slaan. Ze hebben dit als excuus gebruikt om de helpers uit het land te zetten," aldus Abukar

Op 8 augustus eiste Harakat Al Shabaab Al-Mujahideen (Beweging van Strijdende Jongeren) dat Wordl Vision, een hulporganisatie van Adventisten en de Zweedse organisatie Diakonia onmiddellijk het land zouden verlaten. "Werkend als missionarissen hebben zij onder de dekmantel van humanitaire hulp hun corrupte ideologieën verspreid om zo het zuivere geloof van de moslims in Somalië te besmetten," heette het in een verklaring van Al Shabaab.

Interieur

De rooms-katholieke bisschop Giorgio Bertin van Djibouti, die als de katholieke apostolische administrator voor Somalië optreedt, veroordeelde de intolerante houding van Al Shabaab tegenover ENI. "Natuurlijk waren de hulporganisaties geïnspireerd door hun geloof," zei mgr.Bertin. "Maar aangezien ze een volgens internationale standaard goed humanitair werk verrichtten, verdienden ze het niet hun charitatieve werk af te breken."

World Vision maakte 9 augustus in een verklaring bekend dat de sleutels van hun kantoren en bezittingen door Al Shabaab ingenomen waren. Ook liet de organisatie weten dat men het werk in de getroffen gebieden tijdelijk zou stopzetten en zich zou beraden over de volgende te nemen stappen. De verklaring citeerde de directeur Chris Smoot die stelde dat hoewel World Vision een christelijke organisatie is, "wij het specifieke beleid hebben dat het winnen van zielen verbiedt en dat we ondertekenaars zijn van de gedragscode van het Rode Kruis die onpartijdigheid eist in het verlenen van hulp. De hulporganisatie van Adventisten, die al vanaf 1992 in Somalië werkzaam is, zei dat het stoppen van hun activiteiten in Zuid-Somalië, waar men waterputten aanlegde, werkvoorziening schiep en meer onderwijs mogelijk maakte, een terugslag zou betekenen voor 180.000 mensen. (bron: ENI)