Al Qaida verklaart Christenen de oorlog

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Irakese tak van de terreur­organisatie Al Qaida heeft via een internet­boodschap de Christenen de oorlog verklaard, meldt AsiaNews. De terroris­tische groep met de naam "Islamitische Staat Irak" (ISI) is verant­woordelijk voor...
20101103irak01

De Irakese tak van de terreurorganisatie Al Qaida heeft via een internetboodschap de Christenen de oorlog verklaard, meldt AsiaNews. De terroristische groep met de naam "Islamitische Staat Irak" (ISI) is verantwoordelijk voor het bloedbad dat afgelopen zondag in een christelijke kerk in Bagdad werd aangericht. Daarbij vonden 58 mensen de dood.

Ultimatum

In de boodschap stelt ISI: "Het ultimatum dat twee dagen geleden aan de Kerk van Egypte is gesteld om twee gevangen gehouden moslimvrouwen vrij te laten is verstreken. Wij hebben geen antwoord gekregen en nu zijn jullie allemaal betrokken bij de oorlog tegen de Islam, wees dus voorzichtig met de zielen van jullie volgelingen."

Onjuist

De genoemde Egyptische vrouwen zijn Camilia Cheh en Wafa Constantine die, hoewel beiden gehuwd met een Koptische priester, zich tot de Islam zouden hebben bekeerd en daarom gevangen zouden worden gehouden. Die bekering wordt door alle islamitische autoriteiten in Egypte tegengesproken. De Egyptische Moslimbroederschap heeft het bloedbad in Bagdad zelfs in zeer scherpe bewoordingen veroordeeld.

Vaticaan

Al Qaida heeft zich inmiddels achter haar Irakese tak geschaard en bevestigde dat zij vanaf nu alle Christenen en hun kerken als "legitieme doelwitten" beschouwt en daarom in gevaar verkeren. De boodschap van ISI maakt daarbij zelfs een expliciete verwijzing naar het Vaticaan. Hoewel ISI het verlangen uitspreekt Christenen aan te willen vallen, zegt zij Rooms-Katholieken nog een kans te willen geven.

‘Nog een kans’

"Het oorlogsdepartement van ISI verklaart dat vanaf vandaag alle kerken en christelijke organisaties en hun leiders legitieme doelwitten vormen voor de mujahedien." "De politici en hun bazen in het Vaticaan dienen te weten dat het zwaard hun volgelingen niet zal treffen indien zij verklaren onschuldig te zijn en zichzelf distantiëren van wat de Egyptische Kerk heeft gedaan." Al Qaida roept alle katholieken op "de mujahedien duidelijk te laten zien dat zij zich hebben ingespannen om druk uit te oefenen op de Egyptische Kerk om vrijlating te verkrijgen van de twee gevangen vrouwen." (Bron: AsiaNews)