Al-Bashir’s campagne voor een puur islamitische identiteit

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
President Al-Bashir van Sudan is op het matje geroepen door de internationale genmeentschap vanwege het schenden van de mensenrechten in zijn campagne..
20130411Sudanese-authorities-left-a-Presbyterian-Church-of-Sudan-building-in-ruins-in-January

Washington, DC (International Christian Concern) – Na maanden van grotendeels negeren door de internationale gemeenschap, is Soedan eindelijk opgeroepen om zijn herhaalde schendingen van de mensenrechten tegen christenen te stoppen. De Canadese federale overheid veroordeelt Soedan voor het voortdurend schenden van internationale normen inzake mensenrechten, in het bijzonder wordt de regering in Khartoem gewezen op de behandeling van de christelijke gemeenschappen.

Nadat Zuid-Soedan gesplitst is van Soedan in 2011, beloofde de Soedanese leider president Al-Bashir om wat er over is van Soedan "100 procent" islamitisch te maken. Helaas, voor de christenen in Soedan, was dit geen loze belofte. Sinds de verklaring van Al-Bashir, heeft de Soedanese regering de handhaving van de sharia verscherpt en is begonnen met het op meerdere fronten aanvallen van de christelijke gemeenschap.

Censureren: christelijke literatuur

Op 18 februari voerden Soedanese veiligheidsfunctionarissen in Khartoum een inval uit in het Evangelische Literatuur Centrum. Volgens rapporten, hebben ambtenaren christelijke boeken, films en andere media in beslag genomen van het centrum. "Ze hebben alles meegenomen- geen enkel vel papier bleef op de planken", zei een kerkleider tegen Morning Star News. "Ze namen oude films, tapes en archieven mee. Ze vulden een grote vrachtwagen met onze spullen uit het ELC."

Toen christenen in het Centrum een verklaring eiste, zeiden functionarissen dat ze alleen orders uitvoerden om alle christelijke literatuur in beslag te nemen.

Volgens een bron bij Morning Star News, heeft beveiligingspersoneel een kerkleider geslagen en gearresteerd voor het nemen van foto’s van het incident. De locatie van deze kerkleider is nog onbekend, maar er wordt verondersteld dat hij wordt vastgehouden door de Soedanese regering in een poging om de aanval op het Centrum te documenteren.

Geen buitenlandse christenen toegestaan

Op een ander front, heeft de Soedanese regering christelijke buitenlanders gedeporteerd. Onder deze buitenlanders was een Amerikaanse missiewerker met de naam Christine.

In 1990, hielp Christine om een Bijbelschool te starten die hielp om straatkinderen te bij elkaar te brengen en te verzorgen. Op 21 april vorig jaar werd de school aangevallen en beschadigd door islamitische radicalen. De plaatselijke kerk startte samen met de school een rechtszaak om verhaal te halen voor de schade die veroorzaakt is aan de schoolfaciliteiten.

Op een bepaald moment tijdens de rechtszaak, is informatie over Christine en haar ministerie gelekt naar de plaatselijke veiligheidsdienst. Omdat Christine een christelijke buitenlander is, begonnen veiligheidsambtenaren vraagtekens te stellen aan werknemers van de school over haar betrokkenheid bij de school. Deze ambtenaren uitten hun afkeer van missionarissen in het land en plaatsten het schoolprogramma en de medewerkers onder de microscoop.

Na enkele dagen van onderzoek werd Christine in het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst ontboden. Na een lange ondervraging, hebben de veiligheidsambtenaren vijf auto’s in beslag genomen die onder Christine’s verantwoordelijkheid vielen en een onbekende hoeveelheid geld en daarna werd zij onder dwang gedeporteerd op 5 februari.
Na het deporteren van Christine, heeft de veiligheidsdienst de school gesloten vanwege de verbinding met het christendom. "Dit is een heel trieste en onmenselijke daad. We bevinden ons nu in een zeer kritieke situatie," vertelde een bron aan ICC.

Kerken gesloopt

In de nieuwste aanval op het christendom van Soedan, heeft de overheid de aanval geopend op het symbolische centrum van het christendom: het kerkgebouw zelf. Ze beweren dat kerken illegaal werden gebouwd, en daarom heeft de overheid verschillende kerken gesloten en vernietigd begin 2013.

In veel gevallen beweren autoriteiten ofwel dat de kerken werden gebouwd op eigendommen die niet behoren tot christelijke gemeenschappen of dat de gemeenschappen de kerken bouwden zonder de juiste vergunningen. Sommige christelijke gemeenschapen geven toe dat hun kerken werden gebouwd zonder het formele papierwerk, maar ze beweren dat dit een gevolg is van onwil van de regering om vergunningen of licenties te verlenen om kerken te bouwen.
Deze situatie werd nog problematischer toen Zuid-Soedan zich afscheidde van Soedan. Mensen uit etnische Zuid-Soedanese groepen, die deel uitmaken van de meerderheid van de christenen in Soedan, worden nu als buitenlanders beschouwd en moeten nieuwe vergunningen krijgen voor bestaande kerken. De overheid is echter niet bereid om deze vergunningen te verlenen.

"Christenen in het noorden komen in het gedrang, omdat ze niet langer worden gerespecteerd. Ze kunnen zelfs geen kerst meer vieren," vertelde Daniel Deng Bul, de aartsbisschop van de Episcopale Kerk van Soedan tegen de Jakarta Globe.

De regering van Soedan ontkent discriminatie tegen christenen. "Alle religies kunnen hun geloof belijden in alle vrijheid," beweerde een hoge ambtenaar van Al-Bashir’s National Congress Party. "Er zijn geen enkele beperkingen." Terwijl de verhalen van christelijke vervolging aan het licht blijven komen, lijkt deze verklaring van Soedan steeds meer een leugen.

Christenen die in Soedan leven bidden voor hulp in deze moeilijke omstandigheden. Zonder internationale aandacht, zal Al-Bashir waarschijnlijk zijn plannen versnellen om van Soedan een puur islamitisch land te maken. Christelijke literatuur wordt gecensureerd, christelijke instellingen worden gesloten en kerken worden vernietigd, tenzij actie wordt ondernomen. Wat zal Al-Bashir doen met christenen zelf, zodra deze zaken zijn verdwenen? We kunnen alleen maar hopen dat het niet zover komt.

Bron: Persecution (William Stark, regiomanager voor Afrika)

Bron foto: Morning star news