Al-Azhar publiceert baanbrekend document over Godsdienstvrijheid

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Volgens de jezuïet Samir Khalil Samir, specialist in de dialoog met de islam van de Sint-Jozefuniversiteit in Libanon en het Pauselijk Oosterse Instituut in Rome, heeft de Al-Azharuniversiteit in Caïro een baanbrekend document gepubliceerd over de.
20120206Egypte_al-azhar

Volgens de jezuïet Samir Khalil Samir, specialist in de dialoog met de islam van de Sint-Jozefuniversiteit in Libanon en het Pauselijk Oosterse Instituut in Rome, heeft de Al-Azharuniversiteit in Caïro een baanbrekend document gepubliceerd over de godsdienstvrijheid. De jezuïet, die op 29 maart op het symposium Christenen in een islamitsche wereld van Kerk in Nood in Amsterdam zal spreken, beklemtoont dat de universiteit de belangrijkste soennitische onderwijsinstelling ter wereld is en daardoor buitengewoon groot gezag bezit in de hele soennitische wereld. "In dit document komen onderwerpen zoals de godsdienstvrijheid, de vrije meningsuiting, de vrijheid van onderzoek en de artistieke vrijheid aan bod."

Indien de visies in dit document ook effectief door de Egyptische regering worden toegepast, dan zou dat volgens de specialist verregaande invloed uitoefenen. "De Egyptische regering zou islamitisch blijven, maar zij zou tegelijk borg kunnen staan voor verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid. Dat betekent niet alleen een belangrijke stap voor Egypte, maar voor de hele Arabische wereld." Samir Khalil Samir wijst nog op de rol van sjeik Mahmoud Azab bij het tot stand komen van dit document. De sjeik is ook verantwoordelijke van Al-Azhar voor de relaties met het Vaticaan. Die relaties zijn tijdelijk opgeschort. De jezuïet hoopt dat deze contacten snel worden genormaliseerd.

Bron: Kerknet

Foto: StudioArabyia