Akkoord China-Vaticaan ophanden?

dinsdag, 25 oktober 2016
Nieuws
14205665081961_700

Het Vaticaan en China zouden dicht bij een overeenkomst zijn. Die zou onder meer inhouden dat vier zonder toestemming van Rome gewijde bisschoppen alsnog erkend zouden worden. Dat meldt persbureau Reuters. Het Vaticaan wilde niet reageren op het bericht. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wilde alleen kwijt: “We zijn bereid om hard te werken met het Vaticaan en elkaar halverwege te ontmoeten.

De afgelopen weken, schrijft Catholic Culture, gingen er in Rome de nodige geruchten dat er een overeenkomst op handen zou zijn tussen de Heilige Stoel en China over het benomen en erkennen van bisschoppen. Volgens Reuters zal er nog voor het einde van oktober een akkoord worden aangekondigd.

Controversiëlere paragraaf
Het persbureau meldt ook dat onder de overeenkomst nog dit jaar twee nieuwe bisschoppen gewijd zullen worden met instemming van zowel Rome als Beijing. Een controversiëlere paragraaf, vervolgt het, zou de goedkeuring door het Vaticaan zijn van vier door Beijing benoemde en zonder goedkeuring van de Heilige Stoel gewijde bisschoppen zijn. Tot nu toe waren de vier geëxcommuniceerd, wat de normale straf is voor betrokkenheid bij een niet door het Vaticaan goedgekeurde bisschopswijding.

Pastoraal werk normaliseren
Sinds het aantreden van paus Franciscus spant het Vaticaan zich extra in om tot een akkoord met China te komen. Het hoopt zo het pastorale werk van de Kerk in het land te kunnen normaliseren en de verdeeldheid te verminderen tussen de ‘officiële’, door de staat erkende Kerk en de ondergrondse, Romegetrouwe Kerk.

Status ‘ondergrondse’ bisschoppen
Volgens Reuters voorziet het conceptakkoord echter niet in een oplossing voor de status van ‘ondergrondse’ bisschoppen die wel door de Heilige Stoel, maar niet door de regering worden erkend. Deze worden vaak onderworpen aan pesterijen van staatszijde en arrestatie vanwege ‘illegale’ religieuze activiteiten.

Voornaamste punt van onenigheid
Het benoemen van bisschoppen is het voornaamste punt van onenigheid tussen China en de Heilige Stoel. Veel ‘officiële’, door overheidsofficials benoemde bisschoppen hebben erkenning van het Vaticaan gezocht en gekregen. De Heilige Stoel weigert echter in te gaan op China’s eis dat de door de overheid gesteunde Katholieke Patriottische Vereniging bisschoppen mag gaan benoemen.

Vaticaanse zorgen
Volgens Reuters zou in het akkoord worden geregeld dat de lokale geestelijken een aantal bisschopskandidaten mogen voordragen, waaruit de paus dan een keuze maakt. Het Vaticaan zou het recht behouden een kandidaat op morele gronden af te wijzen. Dat voorbehoud zou beantwoorden aan Vaticaanse zorgen over ‘officiële’ bisschoppen die er vriendinnen op nahouden en kinderen hebben.

Vacante bisschopszetels
Als het tot een overeenkomst komt, zouden er nieuwe bisschoppen kunnen worden benoemd in veel bisdommen waarvan de zetel momenteel vacant is. Catholic Culture merkt op dat het akkoord zoals beschreven door Reuters, serieuze vragen oproept over het lot van de ‘ondergrondse’ Kerk.

Voortdurende bron van spanning
De verhouding tussen de katholieke Kerk en de Chinese staat is een voortdurende bron van spanning. Zo gingen vorige week katholieken in Tianjin de straat op om teruggave van tijdens de Culturele Revolutie genaast kerkelijk bezit te eisen. In het bisdom Whenzou ontvoerde de lokale overheid een tijd lang de nieuwe bisschop, die daardoor de uitvaart van zijn overleden voorganger niet kon meemaken.

Bron: Katholiek Nieuwsblad