AIDS educatie- en preventieprogramma

Project
De Franciscaanse Missiezusters in Zimbabwe werken samen met jongeren aan het project Youth Alive Zimbabwe. Met dit educatie- en preventieprogramma proberen zij een verdere verspreiding van AIDS te voorkomen.
ACN-20140217-05216

De Franciscaanse Missiezusters in Zimbabwe werken samen met jongeren aan het project Youth Alive Zimbabwe. Met dit educatie- en preventieprogramma proberen zij een verdere verspreiding van AIDS te voorkomen.

Onderwijs voor het leven
Jonge mensen worden onderwezen over de ziekte en worden aangemoedigd om, waar nodig, hun gedragspatroon te veranderen. Dit onderwijs ‘voor het leven’ is bedoeld om jongeren te laten zien dat zij geschapen zijn naar het beeld van God, en om daarbij een gezond respect te ontwikkelen voor hun eigen waardigheid en seksualiteit.

Daling HIV-besmettingen
Niet alleen de jongeren zelf behoren tot de doelgroep, maar ook ouders, onderwijzers, dokters, politieagenten en gevangenisbewaarders. Volgens berichtgeving uit de media blijkt het programma een succes te zijn, met een daling van het aantal HIV-besmettingen van 24,6 naar 18,1 procent. Om verder te kunnen gaan met dit werk, heeft zuster Eunice Quigley aan Kerk in Nood gevraagd om haar te helpen.

Kerk in Nood heeft € 10.000 euro toegezegd. Helpt u mee om het programma van zuster Eunice te laten doorgaan?

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/