Afrikaanse Bisschoppen verontwaardigd over geweld Congo

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Katholieke Bisschop- pen uit 34 Afrikaan- se landen bijeen in de Congolese hoofdstad Kinshasa hebben veront- waardigd gereageerd op de geweldsuit- barsting€¦
20121127_Congo01

Katholieke Bisschoppen uit 34 Afrikaanse landen bijeen in de Congolese hoofdstad Kinshasa hebben verontwaardigd gereageerd op de geweldsuitbarsting vorige week rond de stad Goma.

 

De strijd tussen rebellen van "M23" en het Congolese regeringsleger heeft een grote humanitaire tragedie tot gevolg, schrijven de Bisschoppen in een verklaring. Die is ondertekend door de voorzitters van Bisschoppenconferenties en nationale caritasorganisaties van 34 Afrikaanse landen.

"Wij zijn verontwaardigd en geschokt door het escaleren van het wapengeweld in het oosten van de Democratische Republiek Congo die opnieuw een grote menselijke tragedie tot gevolg heeft", schrijven de Bisschoppen.

"Duizenden mannen, vrouwen en kinderen, zijn het slachtoffer van deze oorlog die hen wordt opgedrongen en hen ontheemd en berooid achterlaat in Goma en omgeving. Ze zijn blootgesteld aan het slechte weer, honger, verkrachting en allerlei misstanden, waaronder het werven van kindsoldaten. Dit is een belediging voor hun waardigheid als mens en kinderen van God. "

Op de vlucht gedreven

Caritasmedewerkers in Goma schatten dat de laatste gevechten 100.000 mensen gedwongen hebben om de opvangkampen en gemeenschappen waar zij eerder onderdak hadden gevonden, te verlaten. Volgens Father Oswald Musoni, directeur van Caritas Goma, zijn de Caritasposten ter plaatse weer open en werken hun medewerkers op volle sterkte om te zien waar de grootste nood ligt. "De situatie is rustiger, maar we zijn nog steeds onzeker over wat morgen zal brengen", aldus Musoni.

De Afrikaanse Bisschoppen zeggen in hun verklaring dat "de tijd van oorlog en verovering" voorbij is en dat nu ‘samenwerking tussen de volkeren" moet worden gezocht. "De territoriale integriteit van de Democratische Republiek Congo moet worden beschermd en door iedereen worden gerespecteerd."

"We zijn ons bewust van de invloed van de exploitatie van natuurlijke rijkdommen op deze situatie, en daarom dringen aan op een eerlijke, rechtvaardige en transparante exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en een eerlijke verdeling van de opbrengst ervan."

Samen aanpakken

De Bisschoppen roepen de internationale gemeenschap op een einde te maken aan het lijden en de wanhoop van de burgerbevolking in Oost-Congo. De VN, de Afrikaanse Unie, de EU, de Congolese overheid, regionale overheden en internationale ondernemingen moeten gezamenlijk de oorzaken van het conflict aanpakken door middel van dialoog om de spiraal van geweld te doorbreken.

Ook dienen de verantwoordelijken voor het geweld te worden berecht.

Bron en foto: CISANews