Afrika: "Hun geloof is onze hoop"

Project
Een nieuwe generatie Afrikaanse kinderen kan het verschil maken. Steun daarom het onderwijs door de Kerk in Afrika.
Homepage-slider

“Meisjes van 15 jaar of jonger worden uitgehuwelijkt want dat levert een flinke bruidsschat op“, vertelt zuster Margo Delanye over de Toposa-stam in Riwoto in het uiterste zuiden van Zuid-Sudan. De Ierse zuster is hoofd van de Maria Magdalena-school in Riwoto. “Een vlammetje van hoop”, noemt ze haar school. Oorlog en geweld verscheuren het land. Eerst was er jarenlang oorlog tussen Noord- en Zuid-Soedan. De vreugde om de onafhankelijkheid van 2011 duurde niet lang. Al snel brak er opnieuw oorlog uit. Nu tussen de verschillende stammen van Zuid-Sudan.

Een nieuwe generatie vormen
De oplossing volgens bisschop Odama? “Alleen onderwijs en vorming kan een nieuwe generatie voortbrengen die patronen doorbreekt en die op zoek gaat naar vrede.” De bisschop uit het aangrenzende Uganda is betrokken bij vredesbesprekingen. “De stammen haten elkaar echt niet. De mensen zijn getraumatiseerd door eindeloze oorlogen en confl icten. Iedereen wil een vredige samenleving, maar de ambities van de stamhoofden staan vrede in de weg. Onderwijs kan dat veranderen.”

Een intelligent meisje werd van school gehaald
Maar hoe overtuig je de leden van de plaatselijke, traditionele Toposa-stam van het belang van onderwijs? Vooral meisjes hebben het moeilijk. De stam komt op de eerste plaats. Het individu moet volledig aan de stam en vooral aan de stamoudste gehoorzamen. Zuster Margo: “Toen een intelligent meisje door haar ouders van school werd gehaald hebben we een vergadering belegd met het hoofd van de school, de parochieraad, de catechisten, de jongerenleiders en de stamoudste. Uiteindelijk besliste de stamoudste dat het meisje mocht blijven.”

Er zijn veranderingen
“Vier jaar geleden, op de eerste dag van onze nieuwe school hadden we meteen 32 kinderen”, herinnert zuster Margo zich. “Voornamelijk jongens. Ze konden zich misschien 5 minuten concentreren. Elke keer als we even naar het schoolbord keken verdwenen er twee of drie jongens uit de klas. Nu, vier jaar later, herinnert weinig meer aan de eerste moeilijkheden. De verhoudingen liggen nog wat scheef: onder de 400 (!) leerlingen zijn 135 meisjes. “Maar je ziet veranderingen”, vertelt zuster Margo. “Laatst was er een alleenstaande moeder die haar jongere zusje stimuleert om naar onze school te gaan. De jonge moeder ging zelf nooit naar school, maar volgt bij ons onderwijs voor volwassenen. Binnenkort rondt ze de lagere school af en kan ze haar zusje helpen met het huiswerk.”

Er zijn nieuwe klaslokalen nodig
Al eerder hielp Kerk in Nood de zusters die les geven op school met de bouw van een eenvoudig klooster. De zusters zijn de ware helden, want in tijden van oorlog en confl icten zijn zij de degenen die bij hun mensen blijven. Nu is er geld nodig om de school verder uit te breiden met twee klaslokalen. Per leerling is er € 50,- nodig.

Steun ook het katholieke onderwijs in Noord-Sudan
Het conflict in Zuid-Sudan bracht een golf van vluchtelingen op gang. Velen trokken naar Noord-Sudan, naar de randen van de hoofdstad Khartoem. Hier ligt een enorme uitdaging voor de Kerk die moet functioneren in een overwegend islamitische omgeving. Kardinaal Zubeir Wako: “Het ziet er somber uit als de leiders van de toekomst geen Christelijk onderwijs hebben genoten. Wij moeten als Kerk aanwezig blijven in het onderwijs.”

Schoolgeld voor kinderen van vluchtelingen
Om die reden begon de Mayo-parochie in Khartoum een jongens- en meisjesschool. Inmiddels zijn er bijna 1500 leerlingen. Gelijk verdeeld over jongens en meisjes. Pater Sami Bakhit, hoofd van de school, ziet scholing als de belangrijkste missie van de Kerk in Sudan. “Onderwijs is een teken van ons geloof in een God van liefde. Onderwijs maakt mensen zelfstandig. Afrika zal zichzelf helpen en een eind maken aan armoede, tribalisme, verkeerde tradities en oorlogen. Maar de mensen zijn erg arm. De vluchtelingen uit Zuid-Sudan zijn vaak dagloners. Als we het schoolgeld verplicht stellen halen ze de kinderen van school om ze op straat te laten bedelen. Bij ouderbijeenkomsten blijven we het belang van onderwijs benadrukken. Als de ouders zien dat hun kinderen het goed doen op school, doen ze ook vaak beter hun best om het schoolgeld bij elkaar te krijgen.” Ondanks zijn inzet heeft Pater Sami ook dit jaar weer een tekort. Er is zo’n € 30,- per leerling extra nodig.

Helpt en bidt u mee, zodat meer meisjes in Riwoto naar school kunnen en meer kinderen in de Mayo-parochie en op andere plaatsen in Afrika hun studie kunnen afmaken? Doneer via deze website of maak uw gift over onder vermelding van Onderwijs Afrika.