Afbouwen kapel Cawayan op eiland Tablas

Project
Pastoor Melvin M. Fetizanan is nu enkele maanden parochieherder in de parochie O.L.V. van de Berg Karmel in het noordoosten van het eiland Tablas op de Filipijnen.
20101006filippijnen01

Vissers en boeren

 

Pastoor Melvin M. Fetizanan is nu enkele maanden parochieherder in de parochie O.L.V. van de Berg Karmel in het noordoosten van het eiland Tablas op de Filipijnen. Het is een echt kustdorpje op wandelafstand van de Stille Oceaan en de meeste inwoners leven dan ook van de visvangst. Maar in het orkaanseizoen is dat te gevaarlijk. Dan telen ze groenten voor zichzelf en hun gezinsleden.

 

Zorgen voor Gods schepping

 

Hoewel ze het niet breed hebben zijn ze rijk in geloof. Hij schrijft ons als volgt: "Op zondag zitten de parochiekerk en de kapellen vol met gelovigen, die ernaar uitkijken om Gods Woord en het Eucharistisch Brood te ontvangen." De parochie is opgericht in 1993 en behoorde oorspronkelijk tot de missiepost Sint-Augustinus. De jonge parochie had het moeilijk om het hoofd boven water te houden, omdat de gelovigen te arm zijn om zelf veel te kunnen bijdragen. Ze delen graag van wat ze hebben, maar het enige dat ze kunnen aanbieden is voedsel en hun eigen arbeid. Ondanks dat weinige hebben de parochiepriesters van de afgelopen jaren, dankzij hun onvermoeibare inzet en met de hulp van de gelovigen de moeilijkheden overwonnen en de parochie uitgebreid met tal van ontwikkelingsinitiatieven. De Kerk helpt de gelovigen niet alleen op spiritueel vlak, maar ook in de sociale terreinen. Daarnaast investeert ze in de ontspanning van de mensen en in hun dagelijkse (over)leven dat hier zo nauw met de natuur verbonden is. Ze is er zich zeer van bewust dat het overleven alleen maar gewaarborgd kan worden wanneer de Gods schepping beschermd wordt.

 

 

 

Kapel afwerken

 

De parochie bestaat uit vier grote dorpen en telt zeven kapellen, die allen onder de zielenzorg staan van dezelfde parochiepriester. Drie van deze kapellen staan nog in de steigers. De meest dringende taak is het afwerken van de kapel in het dorpje Cawayan, omdat dit dorp het verst afgelegen is en het minst toegankelijk is.

 

 

 

In het regenseizoen kan de kapel die op de top van een heuvel ligt zelfs niet met de motorfiets bereikt worden, omdat de weg er dan veel te modderig bijligt. Een andere toegangsweg gaat over de zee, maar in het orkaanseizoen is de oceaan zo ruw dat ook dat veel te gevaarlijk is in een motorbootje. Er zit dan niets anders op dan de 5 km lange weg omhoog naar de kapel te voet af te leggen. Tijdens de eerste bouwfase heeft de bevolking de zand- en cementzakken en zelfs stalen palen te voet naar boven gesleurd. Pastoor Melvin schrijft: "De opoffering die de gelovigen hebben gebracht tonen ons hoe betrokken ze zijn in hun ijver om te kapel af te werken." Er rest alleen nog wat financiële hulp om de kapel af te werken. Daarom richtte de priester zich tot ons en dragen we € 4.000 bij.

 

Projectcode: 329-01-19

 

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.