Adviescentrum ter bescherming ongeboren leven in Rusland

Project
20120326rusirkutks006

Project in Rusland
Pater Michael Shields komt uit Alaska. Hij woont al 20 jaar in Magadan. De stad, die tegenwoordig meer dan 96.000 inwoners telt, werd in 1929 aangelegd als een werkkamp. Tot 1991 was de omgeving militair verboden gebied. De stad ligt zo ver van Moskou dat er 8 uur tijdsverschil is. Als de mensen in Moskou naar bed gaan, begint voor Pater Michael in Magadan een nieuwe dag. Toen Pater Michael naar Rusland kwam, verbaasde hij zich, omdat hij een diep depressieve stemming aantrof die algemeen was. Hij kon het niet anders duiden. Op een dag kreeg hij echter in de gaten dat die bedrukte sfeer iets te maken moest hebben met het hoge aantal abortussen. Daarom besloot hij daaraan iets te doen en hij richtte een adviescentrum op, dat vrouwen helpt om hun ongeboren kind te accepteren.

Werkelijke steun
Om vrouwen te helpen het besluit te nemen hun kind wel te houden, is heel concrete hulp nodig, zegt Pater Michael. „Met alleen mooie woorden bereik je helemaal niets. De vrouwen moeten inzien dat ze werkelijk worden gesteund. Zij hebben levensmiddelen nodig, medicijnen, geld om de huur te kunnen betalen. Als zij voor de eerste keer iets van ons krijgen, zijn zij verrast. Wij zorgen ervoor dat zij bovendien zo snel mogelijk röntgenbeelden te zien krijgen van hun ongeboren baby, zodat zij daarmee een band kunnen opbouwen. Zij moeten ook al vroeg beginnen kinderkleertjes te kopen, zodat zij zich op hun kind verheugen en zich op zijn komst voorbereiden. Wij moeten hen ook helpen om alles voor het ziekenhuis te kopen, want in de klinieken is niets te krijgen. Alles wat je daar nodig hebt, moet je zelf meebrengen.“ Sommige vrouwen hebben ook behoefte aan een dak boven hun hoofd. Voor dergelijke noodgevallen kon Pater Michael Shields, dankzij de ondersteuning van de internationale katholieke hulporganisatie, Kerk in Nood, in zijn parochie een woning inrichten voor jonge moeders die geen onderdak hebben.

Zoeken naar vergiffenis
Maar Pater Michael zet zich ook in voor vrouwen die al ooit een abortus hebben gepleegd. „Al ooit een abortus hebben gepleegd“, dat betekent in vele gevallen niet één- of misschien tweemaal, wat al erg genoeg zou zijn, maar veel vrouwen hebben tot twintig abortussen gehad. In de Sovjettijd was abortus een geliefd en zeer verbreid middel tot geboortebeperking, en ook tegenwoordig is de situatie niet wezenlijk anders. Ooit namen er vijf vrouwen deel aan een door Pater Michael opgezette groep. Samen hadden zij 47 abortussen gehad. In deze groepen denken vrouwen na over hun leven, zoeken naar vergiffenis, steken kaarsen aan voor hun geaborteerde kinderen en geven hun namen. Sommige van de deelneemsters zetten zich vervolgens in om jonge vrouwen voor te lichten over het lijden dat gepaard gaat met een abortus.

Op eigen benen
Pater Michael beleeft steeds weer mooie ogenblikken, die hem hoop geven. Veel vrouwen besluiten uiteindelijk toch hun kind te houden. En sommige van de jonge vaders, die in eerste instantie op een abortus hadden aangedrongen, gaan van het kindje houden als het ter wereld komt. Dan ontstaat er als nog een klein gezin. Andere jonge moeders hebben in de tussentijd een beroepsopleiding gevolgd en staan daarna op eigen benen. Wij ondersteunen het werk van het adviescentrum ter bescherming van het ongeboren leven dat Pater Michael Shields in het leven heeft geroepen, dit jaar met 15.000 euro.

Projectcode: 427-01-59

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/