Actie voor "verdwenen" Bisschoppen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Het Katholieke missiepersbureau AsiaNews gaat een actie voeren om komend jaar be- kendheid te geven aan het lot van twee hoogbejaarde...
20111230china01

Het Katholieke missiepersbureau AsiaNews gaat een actie voeren om komend jaar bekendheid te geven aan het lot van twee hoogbejaarde Chinese Bisschoppen die jaren geleden zijn "verdwenen".

In navolging van de "Persoon van het Jaar" wil AsiaNews bekendheid geven aan mensen die nooit publieke erkenning hebben gekregen voor hun jarenlange strijd voor de waarheid, menselijke waardigheid en gerechtigheid plukken. Voor 2012 heeft het persbureau twee hoogbejaarde Chinese Bisschoppen de titel "Illustere Onbekenden" verleend. Het gaat om twee Bisschoppen van de ondergrondse Kerk die jaren geleden zijn gearresteerd en van wie nauwelijks ooit nog iets is vernomen.

Spoorloos

De eerste is Mgr James Su Zhimin (foto, rechts), de bijna 80-jarige Bisschop van Baoding (Hebei), die op 8 oktober 1997 werd gearresteerd door de politie. Nog altijd is er niets bekend over de reden van zijn arrestatie, of er een proces is geweest en waar hij gevangen wordt gehouden.

In november 2003 zou hij gezien zijn in een ziekenhuis in Baoding, omringd door veiligheidsagenten. Na een kort bezoek door familieleden, werd hij meegenomen en is hij spoorloos verdwenen.

De tweede "Illustere Onbekende" is Mgr. Cosma Shi Enxiang (foto, links), 90, Bisschop van Yixian (Hebei), die werd gearresteerd op 13 april 2001. Niets bekend is over zijn lot, hoewel zijn familieleden en gelovigen bij de politie om informatie omtrent zijn lot blijven vragen.

Voorlopers

"De twee verdienen het te worden herinnerd naast andere bekende dissidenten zoals Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo en de grote Bao Tong", aldus AsiaNews. "Zij hebben reeds lang voor hen gevochten voor de vrijheid van het individu en voor hun geloof. In een zekere zin zijn ze "voorlopers" van de dissidenten. Ze waren de eersten die vervolgd werden, de eersten die werden gearresteerd en veroordeeld, de eersten die een beroep deden op de internationale gemeenschap en de eersten die zijn vergeten."

Open brief

Voor zijn laatste arrestatie, had Mgr. Su Zhimin ten minste 26 jaar in de gevangenis of werkkampen doorgebracht. In de jaren vijftig al gebrandmerkt als "contrarevolutionair", heeft hij altijd geweigerd toe te treden tot de Chinees Patriottische Vereniging. Die was door de overheid opgezet als een nationale kerk die derhalve niet onder het gezag van de paus staat.

In 1996 stuurde hij, terwijl hij werd gezocht, vanuit een geheime schuilplaats een open brief aan het Chinese regime waarin hij respect eiste voor de mensenrechten en de godsdienstvrijheid.

In totaal heeft hij nu 40 jaar in gevangenschap doorgebracht.

Gevangenschap

Mgr. Shi Enxiang heeft nog langer in gevangenissen gezeten. Tussen 1957 en 1980 werd hij vastgehouden in een "agrarisch werkkamp" in Heilongjiang en in een kolenmijn in Shanxi. In 1983 werd hij opnieuw gearresteerd en voor drie jaar onder huisarrest geplaatst. Een volgende arrestatie vond plaats in 1989 toen de ondergrondse Bisschoppen een eigen Bisschoppenconferentie wilden opzetten. In 1993 werd hij vrijgelaten.

In 2001 werd hij opnieuw aangehouden. In totaal heeft hij 51 jaar doorgebracht in de gevangenis.
Marteldood niet uitgesloten
Nu de sociale onrust rond gerechtigheid en menselijke waardigheid onder arbeiders en boeren zich snel verspreidt, "is het goed zich deze helden te herinneren, omdat ze al ver voor hen vochten voor de waarheid, zonder wapens, vaak alleen, en zonder de troost van sociale netwerken als Facebook of Twitter", aldus AsiaNews.
Volgens hoofdredacteur Bernardo Cervellera is het zeker niet uit te sluiten dat het regime de bejaarde Bisschoppen de marteldood laat sterven. Dat gebeurde eerder al bij drie andere gevangen Bisschoppen: Mgrs Joseph Fan Xueyan in 1992, John Gao Kexian in 2006 en John Han Dingxiang in 2007.

"Belachelijk"

"Het is ook goed zich hen te herinneren om te laten zien hoe belachelijk de Chinese regering reageert als zij op vragen van politieke leiders naar hun lot antwoordt: "Wij weten het niet.". Kan iemand geloven dat een regering met zo"n enorm politie-apparaat, een uitmuntend spionagenetwerk en een systeem van strakke controle over de bevolking niet het lot zou kennen van de twee oude Bisschoppen, die volgens de Chinese cultuur respect en eer verdienen?", aldus Cervellera.

Vrijlating als voorwaarde

"Ook het Vaticaan krijgt te horen dat "we het niet weten" wanneer het naar de Bisschoppen vraagt. Bang dat ze misschien een nog erger lot ondergaan, zijn hun namen nooit genoemd in de gebeden voor de vervolgden."

Volgens Cervellera heeft de milde benadering door het Vaticaan in gesprekken met de Chinese autoriteiten niet geleid tot vrijlating van de Bisschoppen of van de tientallen ondergrondse priesters die wegkwijnen in de Chinese Laogai-kampen.
AsiaNews hoopt "dat het Vaticaan hun vrijlating tot voorwaarde zal maken voor verdere dialoog. We roepen iedereen, christen of niet, zich deze twee kampioenen van geloof, waarheid en menselijke waardigheid te gedenken. Ze krijgen onze erkenning en vooral onze dankbaarheid. Om deze reden willen we 2012 beginnen met een campagne voor hun welzijn", aldus de Katholieke persdienst.

 

Bron: AsiaNews, foto: AsiaNews