Aartsbisschop: "Verjaag Islamitische Staat!"

zaterdag, 22 augustus 2015
Nieuws
Een jaar nadat zijn stad in handen viel van de islamitische terreurgroep, smeekt de Syrisch- katholieke aartsbisschop Yohanna Mouche de ‘machthebbers’ in Irak om IS weg te jagen en het de vluchtelingen mogelijk te maken hun leven te herbouwen.
20110805_021-Archbishop-Mouche

Hij dringt erop aan dat IS met geweld het land uitzetten de ‘beste’ oplossing is voor de 120.000 ontheemde christenen. “De enige oplossing die hen gelukkig maakt en waardigheid geeft, is een terugkeer naar huis. We verzoeken iedereen om de machthebbers onder druk te zetten om de steden en dorpen zo gauw mogelijk te ontzetten, zodat de bewoners kunnen terugkeren naar huis en hun leven kunnen voortzetten. Dat is de beste oplossing.”

In een smeekbede aan westelijke christenen zei hij: “Ik vraag u voor ons te bidden, vooral voor onze politieke leiders, opdat zij de oplossing vinden die voor de terugkeer naar onze steden nodig is.” Hij zei echter ook dat de contacten tussen Mosoel en andere gemeenten zijn verbroken, waardoor christenen twijfelen om terug te keren, zelfs al wordt de stad bevrijd van Islamitische Staat. De opmerkingen van de aartsbisschop weerspiegelen de frustraties van een aantal geestelijken uit het Midden-Oosten over wat zij opvatten als de aarzeling van het westen om hardhandig in te grijpen tegen het extremisme in de regio.

Aartsbisschop Mouche: “Als het westen al niet in staat is om inspanningen tegen de Islamitische Staat op te voeren, zou ze tenminste de christenen en anderen die asiel zoeken, kunnen opvangen.” De aartsbisschop stelt liever in Irak te blijven, zelfs als ervaart hij er het leven als hard sinds de val van Mosoel: “Ik voel me als iemand die droomt of dronken is. Ik begrijp niet wat er om me heen gebeurt. Het is een nachtmerrie. Ons gehele erfgoed bevindt zich in Mosoel in Qaraqosh, maar vooral in het klooster St. Behnam, dat dateert uit de vierde eeuw n.C. Ik heb gehoord dat gedeelten van het klooster, waarin zich duizenden geschriften bevinden, zijn vernield. Maar er is geen nieuws over onze kerken en kloosters, omdat er niemand meer in Mosoel is die er iets over kan melden.”

De aartsbisschop bedankt Kerk in Nood voor de hulp aan christenen en anderen die lijden in Irak, vooral zij die vanuit Mosoel en Nineveh naar het Koerdische gedeelte van Noord-Irak zijn gevlucht. Kerk in Nood voorziet ontheemde christenen en andere vluchtelingen in Irak en buurlanden Jordanië en Libanon van voedsel, onderdak en medicijnen. Ook steunt de organisatie de bouw van acht scholen voor Iraakse vluchtelingen. Aartsbisschop Mouche: “Ze hebben alles nodig: huizen, medicijnen, scholing, transport.”