Aartsbisschop prijst Shahbaz Bhatti

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De vorig jaar vermoorde Pakistaanse minister Shahbaz Bhatti heeft zijn hele leven ingezet voor de onderdrukten. Hij zag er zelfs om af van...

 

De vorig jaar vermoorde Pakistaanse minister Shahbaz Bhatti heeft zijn hele leven ingezet voor de onderdrukten. Hij zag er zelfs om af van een huwelijk.

Dat schrijft de emeritus-Aartsbisschop van Lahore, mgr. Saldanha, in een brief aan AsiaNews. Een jaar na Bhatti’s dood beschrijft de Aartsbisschop zijn persoonlijke herinneringen aan de Katholieke Minister voor Minderheden.

Bhatti werd op 2 maart 2011 klemgereden en met dertig kogels doorzeefd. Zijn dood was al meermaals aangekondigd door Moslimextremisten omdat de minister de omstreden blasfemiewetten wilde afschaffen of minstens aanpassen.

Mgr. Saldanha benadrukt Bhatti’s "natuurlijke leiderschap" en zijn inzet voor alle minderheden. Anders dan de "corrupte politici" die leven van steekpenningen, baseerde hij zijn leven en werk "op het voorbeeld van Christus".

"Helderste ster"

"Op de eerste verjaardag van zijn brute moord, brengt de Christelijke gemeenschap in Pakistan een eerbetoon en herdenkt zij met trots en verdriet het overlijden van haar helderste ster, Clement Shahbaz Bhatti. Ik kende hem persoonlijk vele jaren. Ik was onder de indruk van twee kenmerken: zijn inzet voor de onderdrukten en zijn leiderschapscapaciteiten."

Geen huwelijk

"Op jonge leeftijd, hij was toen begin twintig, nam Shahbaz het besluit om zijn leven te wijden aan de verheffing van zijn onderdrukte gemeenschap. Hij wilde hen bevrijden uit hun slavernij. Deze overtuiging en passie vervulde zijn hele leven. Dat is de reden waarom hij nooit getrouwd is. Hij wilde vrij zijn om zijn doelen na te streven."

Rechten

"Hij had ook het natuurlijke charisma van een goede leider. Hij stichtte de actiegroep Christian Liberation Front, die openbare bijeenkomsten hield om op te komen voor de politieke rechten van de gemarginaliseerde Christelijke gemeenschap. Later breidde hij zijn aandachtsveld uit tot alle minderheidsgroeperingen. Hij stichtte de Pakistaanse Minderheden Alliantie (APMA), een overkoepelende organisatie die arme Hindoes, Sikhs en Christenen vertegenwoordigt."

Leiderschap

"Ook hierin toonde hij zijn leidinggevende kwaliteiten. Zijn gedurfde inzet om aandacht te vragen voor de problemen van de minderheden, trok de aandacht van Benazir Bhutto, de leider van de Volkspartij die zijn oprechtheid en toewijding erkende.

Hij zelf ambieerde geen politieke functie, maar lobbyde actief gelobbyd om zijn eigen volgelingen verkozen te krijgen als leden van het provinciale parlement. Hijzelf bleef liever op de achtergrond en achter de schermen werken."

Minister

"Toen Benazir Bhutto in 2007 werd vermoord en de Volkspartij de daarop volgende verkiezingen won, werd Shahbaz in 2008 tot Minister voor Minderheden benoemd. Hij was de eerste Katholiek die zo"n hoge functie bekleedde. Hij slaagde erin officiële erkenning voor de rol van de minderheden te krijgen door de instelling van de Dag van de Minderheden die jaarlijks op 11 augustus wordt gevierd.

Maar hij ontdekte al snel dat hij de partijlijn moest volgen en het regeringsbeleid moest verdedigen. Hij werd ook gebruikt voor propagandadoeleinden en onder meer op officiële bezoeken naar het buitenland gestuurd, zoals naar het Vaticaan, waar hij hartelijk werd verwelkomd door Paus Benedictus XVI.

Diep in zijn hart raakte hij gefrustreerd en begon hij te spreken over zijn naderende dood vanwege zijn verzet tegen de wet tegen de godslastering."

Nalatenschap

‘shahbaz Bhatti heeft diepe indruk gemaakt als een eerlijk en zeer betrokken overheidsdienaar. Hij was heel anders dan de rest van de zichzelf verrijkende en corrupte politici. Hij was een vurig praktiserend Katholiek en was geïnspireerd door het leven van Jezus Christus. Net als Christus, stond hij voor de waarheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor de gewone man.

Hij was eerlijk bij het toekennen van bouwcontracten, in tegenstelling tot de doorsnee politicus die slechts uit is op financieel gewin.

Zijn getuigenis van navolging van Christus leidde uiteindelijk tot het vergieten van zijn bloed voor zijn volk. Shahbaz wordt door de Christenen als een "martelaar" beschouwd. Ze rouwen om het verlies van hun toegewijde voorvechter voor hun rechten."

Voorzetten

"Zijn naaste volgelingen zijn vastbesloten zijn missie voort te zetten. Zijn broer, Paul Bhatti, is nu voorzitter van APMA en probeert het werk voort te zetten, maar hij heeft niet hetzelfde charisma.

Er zijn plannen om een €‹€‹monument te bouwen in zijn geboortedorp, Khushpur. Het zal een blijvende herinnering zijn aan een dappere en onbaatzuchtige leider, die naar het voor een christen hoogst mogelijke ambt opklom."

Huidige situatie

"Ondertussen was de politieke en economische situatie in Pakistan afgelopen jaar instabiel en kritiek. Het voortbestaan is €‹€‹in het geding.

Daarmee zijn de verheven idealen van Shahbaz Bhatti te zeer naar de achtergrond geschoven en lijken niet urgent of relevant meer in de huidige context. Ik groet een groot en onvervangbaar leider, Shahbaz Bhatti. En ik bid dat God zijn nobele missie voor vrijheid, gelijkheid en mensenrechten voor iedereen zegent. Moge hij rusten in vrede!"

Bron AsiaNews, foto: AsiaNews