Aartsbisschop ontsteld over aanval Niger na Charlie Hebdo

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Mgr. Paul Y Ouédraogo: "Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van de recente, schokkende gebeurtenissen naar aanleiding van de karikatuur in Charlie Hebdo. Die gebeurtenissen zijn voor ons des te verontrustender omdat zij zich zo vlak bij ons hebben
Mgr_Anselme_saluant_son_successeur_avant_avant_la_messe

Aan u allen, broeders in Christus en mensen van goede wil !

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van de recente, schokkende gebeurtenissen naar aanleiding van de karikatuur in Charlie Hebdo. Die gebeurtenissen zijn voor ons des te verontrustender omdat zij zich zo vlak bij ons hebben afgespeeld, bij onze Christelijke broeders in Niger waar zij bij velen angst en verwarring hebben gezaaid. Het zijn gebeurtenissen die twijfel en achterdocht oproepen bij een bevolking die juist door eeuwenoude banden verbonden is geweest en in broederlijke harmonie heeft samengeleefd.

Wij willen iedereen in herinnering brengen dat wij, Afrikanen, ons het gevoel van eenheid dat ons sinds onheuglijke tijden heeft gekenmerkt, niet kunnen laten ontnemen door van elders overgekomen en door de tijdsgeest bepaalde ideeën. Respect van ieder mens voor zijn persoon en voor zijn godsdienst dient te horen tot de waarden die onze dagelijkse levenshouding bepalen en daarmee een garantie bieden op waarachtige vrijheid. "We mogen niet provoceren, we mogen anderen niet grieven in hun geloof, we mogen het geloof niet bespotten!… ieder geloof heeft haar eigen waardigheid, ieder geloof dat het leven van de mens en de mens zelf respecteert, mag door ons niet worden bespot€¦ Daar raken we grenzen." (Paus Franciscus tijdens zijn reis naar de Filippijnen op 15 januari 2015). Laat geen enkel slecht woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend, waar het nodig is, tot zegen voor de hoorders. (zie Ef. 4, 29).

De Christenen van Niger hebben part noch deel aan die karikaturen. Ze hebben de Moslims altijd met respect behandeld en hebben alleen maar een vreedzame samenleving met hen nagestreefd, samengewerkt bij onderwijs en opvoeding van Moslim kinderen en zich mede ingezet om het hoofd te bieden aan de rampen die ons troffen. Om onze solidariteit met onze broeders in Niger te onderstrepen, vragen wij aan de Christenen en aan alle mensen van goede wil om op woensdag 28 januari een dag van vasten en gebed voor onze broeders in Niger in acht te nemen.

In Ouagadougou en in Bobo Dioulasso, zal in de kathedraal een H, Mis worden opgedragen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de opstand op 30 en 31 oktober 2014 in Burkina Fasso en de slachtoffers van de betogingen in Niger op 16 en 17 januari 2015 en voor vrede en gerechtigheid in onze twee landen. In de andere bisdommen vinden eveneens vasten- en gebedsdiensten plaats met dezelfde intentie.

Laten we steeds blijven bidden voor verzoening, recht en vrede in Burkina Fasso en Niger. Moge de God van de gehele mensheid de harten van de Nigerijnen mild stemmen en hen in staat stellen een broederlijke en medemenselijke samenleving te vormen waarin allen zich in harmonie kunnen ontplooien.

Ouagadougou, 21 januari 2015.
Mgr. Paul Y Ouédraogo,
Aartsbischop van Bobo Dioulasso,
Voorzitter van de Bisschopsconferentie
Burkina-Niger