Aartsbisschop in Libanon roept op tot vrede in Syrië

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Aartsbisschop Paul el-Sayeh uit Libanon roept alle partijen in Syrië op hun wapens neer te leggen en besprekingen te beginnen. Hij sprak de vrees uit dat het land afstevent op een regelrechte...

Aartsbisschop Paul el-Sayeh uit Libanon roept alle partijen in Syrië op hun wapens neer te leggen en besprekingen te beginnen. Hij sprak de vrees uit dat het land afstevent op een regelrechte burgeroorlog.

Aartsbisschop Paul El-Sayeh omschreef de situatie in Syrië als wanhopig en verklaarde dat actie was geboden om te voorkomen dat het geweld zou overslaan naar zijn land Libanon dat traditioneel nauwe banden onderhoudt met het aangrenzende Syrië. In een interview met Kerk in Nood, deed aartsbisschop El-Sayeh, curie-bisschop van Antiochië met als zetel Beiroet, een beroep op de internationale gemeenschap meer druk op het regime van Assad en de opstandelingen uit te oefenen om onderhandelingen te starten. De prelaat, die tot de katholieke Maronitische ritus behoort en die tot vorig jaar de Maronitische aartsbisschop van Haifa en het Heilig Land was, verklaarde: "Iedereen in Syrië heeft te lijden want er wordt van alle kanten geweld gepleegd. De situatie is wanhopig. Ik wens dat iedereen aan tafel gaat zitten om te onderhandelen, want de problemen kunnen niet door geweld worden opgelost." De kans dat het geweld overslaat naar het naburige Libanon blijkt volgens de aarstbisschop al uit het recente geweld in Tripoli tussen de twee partijen die in het Syrische conflict actief zijn.

Maar de algemene wens in Libanon om een herhaling van de 15 jaar durende burgeroorlog te voorkomen, weerhoudt politici en burgers ervan zich in het Syrische conflict te mengen. Mgr. El-Sayeh tekende hierbij aan: "Er bestaat grote zorg over het overslaan van geweld uit Syrië, maar tegelijkertijd is er een wijd verspreid besef dat een conflict niemand zal helpen en dat iedereen er belang bij heeft om de situatie niet uit de hand te laten lopen. Ik denk niet dat het tot een uitbarsting in Libanon zal komen." De aartsbisschop zei voorts te betwijfelen of Christenen veel meer te lijden hebben dan andere geloofsgemeenschappen. "U moet niet uit het oog verliezen dat Christenen daar altijd op zeer goede voet met Moslims stonden. Zij hebben jarenlang samengeleefd."

Niettemin hebben kerkelijke leiders in de regio de vrees geuit dat, bij een val van Assad, de Christenen het kind van de rekening zouden worden, omdat Islamisten de macht zouden willen grijpen. De aartsbisschop deed een beroep op Christenen en anderen om voor vrede te bidden. Hij zei hierover: "We moeten bidden dat degenen die invloed hebben, alles in het werk stellen om het lijden van de mensen te verlichten. Het probleem nu is het lijden van de mensen. We moeten bidden dat een nieuwe democratie het daglicht ziet en dat mensenrechten worden gerespecteerd."

Het Midden-Oosten is de regio waar Kerk in Nood met voorrang aandacht geeft in overeenstemming met de wens van Paus Benedictus om hulp te bieden in die delen van de wereld, waar de "plaatselijke Kerk in haar bestaan wordt bedreigd."