Aantal kindhuwelijken in vluchtelingenkamp neemt toe

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Armoede en angst voor seksueel geweld heeft het aantal jonge Syrische meisjes die voor huwelijk worden aangeboden in de vluchtelingenkampen in Jordanië verdubbeld. In een rapport van Save the Children veroordeelt de hulporganisatie dit verschijnsel. Ze st

Armoede en angst voor seksueel geweld heeft het aantal jonge Syrische meisjes die voor huwelijk worden aangeboden in de vluchtelingenkampen in Jordanië verdubbeld. In een rapport van Save the Children veroordeelt de hulporganisatie dit verschijnsel. Ze stelt dat voor het begin van de burgeroorlog 13 procent van de huwelijken met meisjes plaatsvonden en dat dit aantal sinds het begin van het conflict twee maal zo hoog is. Het rapport meldt dat 48 procent van de meisjes gedwongen wordt te trouwen met mannen die minsten 10 jaar ouder zijn. "Meisjes die voor 18 jaar huwen lopen meer kans op huiselijk geweld dan hun vriendinnen die later trouwen" en "ze lopen het risico zwanger te worden op jonge leeftijd". De gevolgen voor "meisjes die in seksualiteit worden betrokken terwijl hun lichaam nog ontwikkeling is, zijn verschrikkelijk: meisjes onder de 15 lopen 5 maal meer kans te sterven bij het baren van kinderen dan volwassen vrouwen," aldus het rapport.

De gegevens van het kinderfonds van de VN, UNICEF, laten zien dat onder Syrische vluchtelingen in Jordanië het percentage kind huwelijken met meisjes toegenomen is van 18 procent van alle huwelijk in 2012 tot 25 procent in 2013 en in het eerste kwartaal van 2014 tot 32 procent. UNICEF wijst er ook op dat het deze meisjes "ontbreekt aan economische activiteiten omdat ze schoolverlaters zijn en zo slachtoffers worden van een vicieuze cirkel van armoede." "Als vluchtelingen, " stelt het rapport, "moeten Syrische gezinnen leven met het afnemen van inkomsten en van economische activiteiten. Tevens zijn ze zich bewust van de noodzaak om hun dochters te beschermen tegen seksueel geweld" "Gegeven deze druk beschouwen sommige gezinnen kindhuwelijk als de beste manier om hun dochters te beschermen en de kosten voor het gezin te drukken.

Bron: AsiaNews

Foto: adra.nl