Aantal katholieken in China binnen 20 jaar grootste ter wereld

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Tijdens een boekpresentatie in Rome heeft een bekende theoloog gezegd dat China binnen twee decennia de meerderheid van alle katholieken wereldwijd zal herbergen...
20121205China01

Tijdens een boekpresentatie in Rome heeft een bekende theoloog gezegd dat China binnen twee decennia de meerderheid van alle katholieken wereldwijd zal herbergen. Interreligieuze dialoog is in China, dat binnen 20 jaar de grootste gemeenschap katholieken ter wereld kent, dagelijkse praktijk. Dat stelde Harvey Cox bij de presentatie van het boek aan de Gregoriana.

Cox presenteerde 30 november het boek "Catholic engagement with worldreligions, a comprehensive Study, in dialogue with two editors" De twee auteurs van wie sprake is in de titel, waren kardinaal Karl Josef Becker, Duits theoloog van de Congregatie voor de Geloofsleer, en Ilaria Morali van de pauselijke Raad voor interreligieuze dialoog. Beiden waren zij ook bij de voorstelling van het boek aanwezig.Cox, die doceert aan de Harvard Divinity School in Massachusetts zei dat het boek van onschatbare waarde is bij het nagaan "waar we in het verleden stonden, waar we nu zijn en waar we in de toekomst zullen staan". Er spelen zich volgens Cox twee verschijnselen af op wereldniveau. "Het eerste is dat we het Christendom niet langer als een westerse religie kunnen beschouwen en ten tweede dat landen met de snelste toename van aantal Christenen geen Christelijke cultuur of tradities hebben."

Identiteit

Morali, die gespecialiseerd is in dialoog met de islam, merkte op dat "het initiatief voor het boek de ervaring was die wij in verschillende contexten meemaakten". Ze was zeven maal in Turkije en sprak daar met een islamitische professor. Ze vertelde hem dat het noodzakelijk is "dat jonge mensen het instrumentarium hebben om hun theologische kennis over het katholicisme en de houding van de katholieke theologie tegenover niet-Christelijke godsdiensten te begrijpen". Volgen haar is het fundamenteel dat mensen vasthouden aan hun identiteit. "We hebben verschillende opvattingen over het goddelijke en we kunnen die verschillen niet terzijde schuiven. Niettemin geloof ik dat onze identiteit vaak het noodzakelijke instrument is om een diepere dialoog aan te gaan.

Bron: CNA

Foto: CNA