Aanslag op kerk uit protest tegenherdenking Egyptische martelaren

woensdag, 28 oktober 2015
Nieuws
Zeker zes koptische christenen zijn gewond geraakt toen een menigte gewapende mannen de kerk in het dorp Al-Our, de thuisplaats van 13 van de martelaren die door ISIS in Libië zijn geëxecuteerd, bestormde.
egypt-coptic-christians-isis-3

Zeker zes koptische christenen zijn gewond geraakt toen een menigte gewapende mannen de kerk in het dorp Al-Our, de thuisplaats van 13 van de martelaren die door ISIS in Libië zijn geëxecuteerd, bestormde. Terwijl het land zich voorbereidde op de herdenking die gehouden zou worden op de veertigste dag na de publicatie van een video waarop de executie van 21 christenen door jihadisten van ISIS te zien is, werd het thuisdorp van 13 van de 20 Egyptische martelaren opnieuw het doel van moslimextremisten.

Zeker zes auto’s uit naburige dorpen waarin meer dan 20 gewapende mannen zaten, kwamen bij het vallen van de avond aan in het dorp Al-Our, een plaats met 5000 inwoners. Deze mensen voegden zich bij een menigte van meer dan 100 inwoners van Al-Our en gingen richting de Virgin Mary Church die op het ogenblik de enige kerk is voor de bijna 2.500 christenen van het dorp. "Om 8 uur ‘s avonds kwam een groep gewapende islamitische jongemannen in zes of zeven auto’s vanuit naburige dorpen en bestormden ons dorp. Veel fanatieke Islamitische jongemannen voegden zich bij hen die uit andere naburige dorpen kwamen en vielen de kerk aan," vertelde Milad Nageh uit Al-Our aan International Christian Concern (ICC).

"Ze schoten op de kerk en bekogelde die met stenen en blokken," zei Milad. "Ze vernielden het bord van de kerk, verwoestten de tuin van de kerk en maakten de ramen van de gebouwen die bij de kerk hoorden kapot. Ze staken ook een auto die voor de kerk geparkeerd stond in brand. " Het waren niet alleen degenen die uit de andere dorpen kwamen, maar ook veel moslims uit Al-Our waren erbij betrokken. "De moslims wier huizen rond de kerk staan, gooiden stenen naar de kerk vanaf de daken van hun huizen," zei Milad. "Deze aanval op de kerk was voorbereid, want een vrachtwagen vol betonblokken was twee dagen daarvoor helemaal gelost bij het huis van een moslim vlakbij de kerk," vertelde Milad ICC zaterdagochtend 28 maart, vanuit de Virgin Mary church. Hij en anderen van de kerk bleven heel vrijdagnacht wakker om te helpen de kerk te beschermen voor het geval er nog een aanval zou volgen. "We dachten dat deze blokken zouden worden gebruikt om aan een gebouw te werken van de eigenaar van deze woning, maar ze dienden om de kerk aan te vallen", zegt Milad.

 

Roep om bescherming bleef onbeantwoord

 

Kerkleiders waren bezorgd, nadat ze gehoord hadden dat de dreiging bestond dat moslims die vrijdag zouden gaan protesteren. Pater Makar Issa, de priester van de Virgin Mary Church in Al-Our vertelde ICC, "Op donderdagavond 26 maart werd ik ervan op de hoogte gesteld dat de volgende dag, vrijdag, er in het dorp islamitische demonstraties tegen ons zouden zijn." Bij de mis op vrijdagochtend, "liet bisschop Raphael die uit Cairo was gekomen om deel te nemen aan de herdenkingsdienst bij gelegenheid van de 40ste sterfdag van onze martelaren ons weten dat sommige moslims uit het dorp en uit andere nabijgelegen dorpen een mars zouden organiseren in ons dorp na hun vrijdagmiddaggebed," zei Milad. "Ze protesteerden tegen de bouw van een nieuwe kerk en waren voornemens de christenen en de kerk aan te vallen."

Pater Makar vroeg de gemeenschap om niet met de demonstranten in aanraking te komen tijdens hun mars door de straten van het dorp, zelfs als ze zouden proberen om te provoceren, en vroeg de jongeren in de kerk te blijven om die te beschermen tegen een mogelijke aanval. "Ik heb de politie vele malen gebeld en gevraagd om te komen om ons te beschermen, maar ze kwamen laat en bewaakten de kerk niet toen ze er waren. Ze stopten aan de rand van het dorp. Ze lieten zelfs de auto’s van de aanvallers het dorp binnenkomen en ons en de kerk aanvallen, zonder in te grijpen om ons te beschermen", zei pater Makar. "Ik houdt de politie verantwoordelijk voor wat er is gebeurd," gaat pater Makar Issa verder, "en ik beschuldig ze van passiviteit, onverschilligheid en medeplichtigheid." Ten minste zes christenen raakten gewond door de aanval, drie van hen hebben ernstige verwondingen opgelopen.

Families van martelaren opnieuw aangevallen

Op vrijdag 27 maart werd er in Al-Our een mis gevierd ter herdenking van de Arbaieen, op de dag dat er 40 dagen waren verstreken sinds de publicatie van de video waarin de onthoofding van de 21 Egyptische christenen te zien is. Een grotere dienst zou worden gehouden in de stad Samalout op zaterdag 28 maart. 13 van de 21 martelaren kwamen uit het dorp Al-Our. De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi had verklaard dat er in het dorp een kerk zou worden gebouwd om ze te herdenken, maar, zoals Ishak Ibrahim verhaalt, leidde zelfs dit al een protestreactie bij een aantal Egyptenaren. Dit liep op vrijdag na het middaggebed in de moskeeën van het dorp uit de hand. Demonstranten liepen door de straten en scandeerden leuzen tegen de kerk. Er werden dingen geroepen als "islamitisch, islamitisch" en "In geen geval zal er op deze grond een kerk worden gebouwd," en "We zullen de kerk met de grond gelijkmaken, " vertelde Milad aan ICC.

Ze gingen ook naar het huis van Samuel Alham Wilson, een van de martelaren, en bekogelden het met stenen en keien. Bebawy Alham Wilson, de broer van de martelaar Samuel Alham Wilson, vertelde ICC: "Na het islamitische vrijdagmiddag gebeden vielen een aantal islamitische jongemannen tijdens hun demonstratie ons huis aan dat aan de rand van het dorp staat, terwijl ik alleen in het huis was samen met mijn vrouw, de vrouwen van mijn broers en mijn moeder. Mijn broers waren op dat moment in de kerk. De aanvallers probeerden mijn huis bestormen, ik haastte me de deur op slot te doen en te versperren. Vervolgens gooiden ze stenen naar mijn huis. "

Na meer dan twee uur van protest en aanvallen op Wilson’s huis, kwamen er drie politiewagens die zich stationeerden bij de ingang van het dorp. "Ze gingen voor de moskee van het dorp staan, en gingen niet eens de kerk bewaken," vertelde Milad aan ICC. Toen in de loop van de avond meer relschoppers arriveerden, deed de politie weer bijna niets om de aanvallen op de kerk te voorkomen, pas toen er al veel schade was toegebracht, sloeg de politie de menigte uiteen. "Er heerst paniek en angst onder ons allemaal hier. We zijn bang dat er meer gewelddadige aanvallen tegen ons en de kerk zullen plaatsvinden wanneer de veiligheidsdiensten die nu in het hele dorp worden ingezet vertrekken, " vertelde Malak Nageh Ishack, een inwoner van het dorp aan ICC.

"We gaven de veiligheidsdiensten de namen van 100 islamitische jongemannen uit het dorp die hadden deelgenomen aan de aanval op de kerk, maar de politie heeft slechts vijf van hen gearresteerd en de rest gaat vrijuit," zei hij. "De politie heeft ons gevraagd om binnen te blijven, zodat de islamitische aanvallers vrij kunnen rondlopen in de straten van het dorp," zei Malak, "bovendien hebben we bedreigingen van de moslims gekregen dat ze ons weer zullen aanvallen wanneer de veiligheidstroepen het dorp zullen hebben verlaten."

Op zaterdag hield het bisdom Samalout een grote mis ter herdenking, gecelebreerd door bisschop Anba van Samalout en bijgewoond door vele lokale leiders. De kerk zat vol en de tuin rondom de kerk ook, naar schatting keken er zo"n 3000 mensen naar de mis op groot scherm. Veel familieleden van de 13 martelaren van Al-Our waren echter afwezig. "Ik kon niet naar het bisdom Samalout komen om de dienst ter gelegenheid van de 40ste dag van de martelaren bij te wonen," vertelde Beshir Stephanos Kemal, de broer van de twee martelaren Bishoy en Samuel, aan ICC. "Ik moest thuis blijven om mijn huis te beschermen," zei hij.

Slechts 20 of 30 mensen uit Al-Our maakten de reis naar Samalout om de dienst bij te wonen, vooral vrouwen en kinderen; mannen bleven achter uit angst dat er nieuwe aanvallen zouden volgen. Lokale leiders van de christelijke en islamitische gemeenschappen zijn van plan de gebruikelijke "verzoeningsbijeenkomsten" te houden om te proberen de spanningen die dit recente geweld aangewakkerd hebben te temperen. De regering van Sisi heeft verklaard dat ze de status van de christenen in Egypte zou verbeteren, maar de realiteit is nauwelijks veranderd.

Voor de families van de mannen die de marteldood stierven in Libië zijn deze aanvallen opnieuw een herinnering aan het feit dat niet alleen ISIS in het buitenland hen vijandig is, maar dat zij ook in hun thuisdorp in Egypte gewapende aanvallers het hoofd moeten bieden die vijandig staan tegenover hen als christenen en tegenover de aanwezigheid van de kerk .

 

Bron: International Christian Concern