Aanschaf catechesemateriaal voor jongeren (Libanon)

Project
Libanon heeft in verhouding tot het geringe bevolkingsaantal een bijna onvoorstelbare stroom van vluchtelingen te verwerken gekregen.
ACN-20140801libanon12047

Libanon heeft in verhouding tot het geringe bevolkingsaantal een bijna onvoorstelbare stroom van vluchtelingen te verwerken gekregen. Terwijl het inwonersaantal van Libanon 4,25 miljoen bedraagt, komen er momenteel bijna 1,6 miljoen vluchtelingen uit het buurland Syrië bij. Maar er wonen – zij het in geringere mate – ook al vluchtelingen in het land die tijdens de tweede Irakoorlog in 2003 naar het land zijn gekomen. Veel van hen zijn Chaldeeërs. De Chaldeeuws-katholieke Kerk bedient in Libanon ongeveer 12.000 vluchtelingen uit Irak en ook nog talrijke Chaldeeuwse families, die uit Syrië zijn gevlucht. Vele van hen hebben onderdak gevonden in de arme wijken van Beiroet.

Zielzorg voor jongeren
De Chaldeeuwse kerk ligt de zielzorg voor de jongeren zeer na aan het hart, want de jeugd kan zo gemakkelijk het spoor bijster raken als zij beseft dat zij in een vreemd land is, zonder werkelijke vooruitzichten. Wanneer je wortels hebt in het geloof en in het leven van de Kerk, geeft dat houvast. In Beiroet komen zo 150 jongeren elke zondagmiddag bij elkaar om gezamenlijk te bidden, te mediteren en samen de H. Schrift te lezen. Om de twee weken is er bovendien jeugdcatechese, tijdens welke de sacramenten en het geloof van de Kerk, de liturgie, de moraalleer en vele andere thema’s worden besproken. Bovendien worden er bezinningsdagen en retraites aangeboden. Zeven jonge leken helpen de priesters met de leiding van deze jeugdbijeenkomst, met de voorbereiding, gezamenlijk met enkele religieuzen, van de kinderen op de Eerste H. Communie, en met vele andere taken.

Opleiding en lesmateriaal nodig
Alleen goede wil en enthousiasme zijn vaak echter niet voldoende, want de jonge mensen die zich op deze manier engageren, moeten ook worden opgeleid. Er is ook lesmateriaal nodig voor de catechese. Daarom heeft de Chaldeeuwse bisschop van Beiroet, Michel Kassarji zich vorig jaar tot Kerk in Nood gewend met een verzoek om steun voor deze zaak, die hem bijzonder na aan het hart ligt. Onze weldoeners hebben hem niet in de steek gelaten en hem met 6000 euro geholpen. Hij bedankt daarvoor hartelijk en schrijft ons: "Wij zijn heel blij met uw hulp, het is een teken van onze gemeenschap."

Projectcode: 326-07-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood