Aanhoudende druk op Meriam zich te bekeren

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De soedanese christen Meriam Ibrahim, die voor afvalligheid van de Islam tot de dood veroordeeld werd, weigert ondanks aanhoudende verzoeken, haar christelijke geloof op te...
20140702Sudan_Meriam

De soedanese christen Meriam Ibrahim, die voor afvalligheid van de Islam tot de dood veroordeeld werd, weigert ondanks aanhoudende verzoeken, haar christelijke geloof op te geven. Precies een maand na haar veroordeling tot de dood had het Aartsbisdom Khartoem in Noord-Soedan een commentaar uitgegeven, dat haar huidige situatie beschrijft: "Er zijn veel mensen, die proberen, Meriam over te halen, het Christendom op te geven, om vrijgelaten te worden, maar dat wijst ze af. Sommigen smeken haar echtgenoot, haar ervan te overtuigen, het christelijk geloof op te geven, om haar leven te redden, maar het is vergeefs." Het standpunt, dat op 11 juni door de Vicaris van de Bisschop van de regio Khartoem, Mussa Kacho, uitgegeven werd, had de bedoeling, onnauwkeurigheden van de media recht te zetten. Tegelijk werd bij de overheid gepleit de zaak op te lossen. Pater Kacho beschreef de huidige situatie als volgt: "Het echtpaar is op 19 december 2011 voor de katholieke kerk getrouwd. Haar man, Daniël Bicensio Wani, is al zijn hele leven katholiek. Meriam Ibrahim was kort voor het huwelijk van de ethiopisch-orthodoxe kerk tot de katholieke kerk toegetreden. Hoewel haar vader moslim was, groeide ze op naar het orthodoxe geloof van haar moeder."

Het standpunt van het Aartsbisdom Khartoem is: "Ze heeft nooit in haar leven de Islam aangenomen of ermee gebroken. Ze was nooit in haar leven moslima geweest." Eveneens wordt erop gewezen, dat de interim-grondwet van Soedan van 2005 vrijheid van religie garandeert: "Niemand mag ertoe gedwongen worden, een religie aan te nemen, waar hij of zij niet in geloofd, zijn rituelen en vieringen hij of zij niet praktiseert en waar hij of zij niet vrijwillig in toestemt." Het standpunt van de kerk sluit af met: "In het licht van de feiten, die we hierboven uitgelegd hebben, en wegens Meriams standvastige positie, haar christelijke geloof niet op te geven en eer te bewijzen, pleiten wij voor gerechtigheid en vragen aan de betrokken autoriteiten, de zaak tegen Meriam te herzien en het tot een verstandig einde te brengen."

Bron: Kerk in Nood

Foto:The Guardian

Vertaling: N. Richtering Blenken