700 kerken aangevallen in tien jaar

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
"Het geweld en de aanvallen tegen Christenen van alle denominaties is de afgelopen jaren in Indonesië explosief toegenomen. Vooral in Jakarta en West-Java vinden veel aanvallen plaats. We maken ons ernstige zorgen over deze ontwikkeling." Dit alarmerende
20101028Indonesie01

"Het geweld en de aanvallen tegen Christenen van alle denominaties is de afgelopen jaren in Indonesië explosief toegenomen. Vooral in Jakarta en West-Java vinden veel aanvallen plaats. We maken ons ernstige zorgen over deze ontwikkeling." Dit alarmerende bericht liet bisschop Johannes Pujasumarta van Bandung en secretaris-generaal van de Indonesische bisschoppenconferentie weten aan persbureau Fides.

"Verantwoordelijk hiervoor zijn kleine islamitische groepen die paniek zaaien onder onze mensen, met name in de bisdommen Jakarta, Bandung en Bogor. Het zijn minderheden, maar ze moeten gedwongen worden te stoppen. Met de toename van het geweld groeit ook de onverschilligheid van de burgerlijke autoriteiten en de politiek die hun schouders ophalen over deze confrontaties. Wij eisen meer aandacht en bescherming voor de Christelijke gemeenschappen en dat zulke acties niet ongestraft blijven, "zegt de bisschop. Een zeer gedocumenteerd en gedetailleerd rapport over de meest recente incidenten is opgesteld door het Indonesische Christelijk Communicatie Forum (ICCF) dat bestaat uit leiders van verschillende Christelijke denominaties dat het geweld tegen Christenen in Indonesië in kaart brengt. Het gisteren op een conferentie in Jakarta gepubliceerde rapport vermeldt onder meer dat afgelopen oktober 17 radicale islamitische groepen dreigden een Katholieke kerk in de West-Javaanse stad Karanganyar aan te vallen. Het was een van het enorme aantal acties tegen Christenen en Christelijke kerken in Indonesië.

Negeren

Volgens de gegevens van ICCF is het aantal gewelddaden tegen Christenen vanaf de onafhankelijkheid van het land in 1945 voortdurend toegenomen. Zo werden tussen 1945 en 1967 (toen Soeharto’s macht toenam) twee kerken afgebrand en 10 andere aangevallen. Tussen 1969 en 1998 liep het aantal op tot 460 aanvallen. Maar, zelfs na een tijdperk van hervormingen, lijkt de situatie niet te zijn verbeterd. De laatste tien jaar meldde het Forum meer dan 700 aanvallen, waarmee het totaal aantal geweldsincidenten tussen 1945 en 2010 tegen kerken het dramatische cijfer 1200 bereikte. Pater Benny Suseto, secretaris van de bisschoppelijke commissie voor interreligieuze dialoog benadrukte dat "de aanvallen toe te schrijven zijn aan het negeren ervan door de politie". Bisschop Pujasumarta concludeerde dat de strategie van alle autoriteiten, religieuze leiders en samenleving zou moeten zijn het verdedigen van het idee en het model van een pluralistische en harmonieuze samenleving. (Bron: Agenzia Fides)