600 maaltijden voor armen Libanon

Project
Lebanon-John-Baptist-table

De heilige Johannes de Barmhartige is beroemd geworden door zijn buitengewoon grote liefde voor de armen. Overal waar hij een noodtoestand zag, probeerde hij met alle krachten en middelen om die nood te lenigen. Toen hij uiteindelijk patriarch van Alexandrië werd, gaf hij elke dag 7.900 arme mensen te eten. Hij stierf omstreeks het jaar 619 en wordt zowel door katholieke als door orthodoxe christenen als heilige vereerd.

Naar hem is een hulpproject genoemd dat de Melkitische Grieks-katholieke Kerk in Zahleh in Libanon, niet ver van de Syrische grens, in het leven heeft geroepen. Sinds december 2015 is de “John the Merciful Table” een plaats waar iedereen welkom is die zich niet elke dag een warme maaltijd kan veroorloven. Vluchtelingen uit Syrië, maar ook behoeftige Libanezen, straatkinderen en kinderen die thuis onvoldoende verzorging krijgen, komen daar naartoe.

Elke dag krijgen 600 mensen er een warm middagmaal. Daarnaast worden ook 150 mensen verzorgd die bejaard, gebrekkig of gehandicapt zijn en hun huis niet kunnen verlaten. De helpers brengen het eten bij hen aan huis. Daardoor bieden ze niet alleen hulp voor het lichaam, maar ook voor de ziel, want die vaak eenzame mensen krijgen niet alleen zorg, maar ook een glimlach erbij: “Daardoor ervaren we allemaal de liefde van Jezus de Verlosser. Het is een teken van Zijn liefde voor ons mensen, een liefde die alle wonden heelt”, zegt een hulpverleenster. Om ook de spirituele dimensie van de aangeboden hulp duidelijk te maken, wordt voor elke maaltijd een gebed gezegd en wordt een geestelijk lied gezongen.

Kerk in Nood wil dit project voor nog eens zes maanden steunen met een bedrag van 225.000 euro. Helpt u mee dit mogelijk te maken? Maak dan uw gift over onder vermelding van 326-09-59 Libanon. Uw gift wordt voor dit of gelijkaardige projecten van Kerk in Nood gebruikt.