40 000 mensen op vlucht voor nieuwe geweldsgolf

woensdag, 14 oktober 2015
Nieuws
Een nieuwe golf van geweld in de hoofdstad van de Centraal Afrikaanse Republiek, Bangui, heeft meer dan 40 000 mensen uit hun woningen verjaagd, zo meldden plaatselijke kerkleiders aan Kerk in Nood.
ACN-20140603-09652

Vluchtelingen hebben hun toevlucht gezocht in kerken en kloosters, waar sinds twee jaar al enkele tienduizenden ontheemden zijn neergestreken. Ook nemen veel mensen opnieuw hun toevlucht in het vluchtelingenkamp bij de internationale vlieghaven. De toestand is bijzonder nijpend, omdat veel humanitaire organisaties zelf geplunderd zijn. Zo behoren medewerkers van plaatselijke afdelingen van Caritas nu eveneens tot de ontheemden. 

Bij de laatste botsingen zijn meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Ook is een kerk in brand gestoken en zijn talrijke instellingen geplunderd. Bovendien zijn meer dan 800 gedetineerden uit de gevangenis ontsnapt, onder wie veel rebellen. Volgens Christine du Coudray, bij Kerk in Nood verantwoordelijk voor projecten in Afrika, zijn berichten niet helder en is de situatie daardoor moeilijk in te schatten. “Meer dan ooit heeft dit land behoefte aan ons gebed, onze hulp en onze aandacht.”

Pausbezoek
De komende verkiezingen en het bezoek van de paus eind november “zijn tekenen van hoop op een betere en vrediger toekomst.” De nuntius in Bangui verklaart in een communiqué dat de Heilige Vader blijft hopen “de Centraalafrikanen persoonlijk te kunnen ontmoeten en hen allen te zegenen” tijdens zijn voorgenomen bezoek op 29 en 30 november. Christine du Coudray: “Wij hopen en bidden dat deze hoop niet de bodem wordt ingeslagen. We moeten werkelijk alles in het werk stellen om te voorkomen dat dit land opnieuw in een spiraal van geweld en chaos wegzakt.”

Volgens Du Coudray bezoekt de aartsbisschop van Bangui, mgr. Dieudonné Nzapalainga, veel vluchtelingenkampen, waar hij met voedseldistributie in de eerste nood probeert te voorzien. De toestand is volgens de voorzitter van de Centraalafrikaanse bisschoppenconferentie en van de plaatselijke Caritas dramatisch.

Kerk in Nood heeft noodhulp verleend ter waarde van 112 000 euro om in de grootste behoeften te voorzien.