30.000 exemplaren boekje over de Rozenkrans in het Urdu (Pakistan)

Project
In Pakistan leven tegenwoordig meer dan 1,2 miljoen Katholieken. Zij vormen, in vergelijking met de ruim 180 miljoen Moslims, maar een kleine minderheid. Ze kampen ook nog eens met maatschappelijke uitsluiting en onderdrukking.
20120109pakistan005

In Pakistan leven tegenwoordig meer dan 1,2 miljoen Katholieken. Zij vormen, in vergelijking met de ruim 180 miljoen Moslims, maar een kleine minderheid. Ze kampen ook nog eens met maatschappelijke uitsluiting en onderdrukking, en zijn vaak het slachtoffer van gewelddadigheden. Toch is het geloof van deze mensen sterk.

Een cruciaal aspect van dit geloof is de verering van Onze-Lieve-Vrouw, de Moeder van God. In Pakistan heeft bijna iedere kerk een kapel of een grot die gewijd is aan Maria, en waar veel gelovigen na de H. Mis naar toe gaan om te bidden. Maria wordt evenwel ook vereerd door veel Moslims. Nu kan men natuurlijk vinden dat vrouwen in Pakistan op veel manieren worden onderdrukt, maar binnen de huiselijke sfeer geniet de moederfiguur hoge achting. Zoals een Pakistaans gezegde luidt: "Het paradijs ligt aan de voeten van de moeder". Of, zoals Eerw. Emmanuel Parvez, van Pansara in het bisdom van Faisalabad, het formuleert: "Maria is als moederfiguur koesterend, zorgzaam en liefdevol". Hij vervolgt: "Iedereen wendt zich tot Onze-Lieve-Vrouw, vooral diegenen die verdrietig of ziek zijn, of problemen hebben. Veel kinderloze vrouwen wenden zich tot haar, en vragen of ze eindelijk moeder mogen worden. Anderen nemen hun kleine kinderen mee en leggen hen aan Maria’s voeten, met de vraag: "Zorg voor mijn kind, zoals u heeft gezorgd voor het Kindje Jezus!"

Nu, in het Jaar van het Geloof, willen de Pakistaanse bisschoppen in elk bisdom van het land het Rozenkransgebed versterken. Daarom hebben ze Kerk in Nood gevraagd om hulp voor het drukken van 30.000 exemplaren van een geïllustreerd gebedsboekje, met de eenvoudige titel "De Rozenkrans", in het Urdu, de nationale taal van Pakistan. Ze hebben er vertrouwen in dat dit behulpzaam zal zijn en de Katholieke gelovigen zal aanmoedigen om in hun parochies en bij hen thuis de Rozenkrans te bidden. Kerk in Nood draagt 8.600 euro bij aan de kosten van het drukken van dit boekje.

Projectcode: 328-08-89
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.