23.000 Kinderbijbels voor Oekraïne

Project
Politiek en economisch gezien bevindt Oekraïne zich in een diepe crisis: De krachten die de staat willen hervormen en het land willen doen toetreden tot de Europese Unie zijn omstreden.
20090513ukra001

Politiek en economisch gezien bevindt Oekraïne zich in een diepe crisis: De krachten die de staat willen hervormen en het land willen doen toetreden tot de Europese Unie zijn omstreden. De disputen met de voorvechters van een nauwe relatie met Rusland verlammen het land nog eens extra. De toch al wanhopige toestand waarin de economie zich bevindt, is verergerd. Gezien deze achtergrond hebben de christelijke kerken een bijzondere verantwoordelijkheid. Hun pastorale en sociaal-liefdadige initiatieven en een verzoeningsgezind samenleven van de verschillende confessies versterken de samenleving in tijden van crisis. Ongeveer 10% van de 46 miljoen inwoners is Grieks-katholiek en 5% is Rooms-katholiek.

Ook in crisistijden leeft de mens niet van brood alleen
"Wij kunnen veel doen. De geestelijke honger is enorm groot. Na decennia van onderdrukking kunnen we eindelijk weer in vrijheid ons werk doen", zegt bisschop Mgr. Stanislav Szyrokoradiuk van het Rooms-katholieke bisdom Kharkiv-Zaporizhia. Veel volwassenen laten zich dopen, intellectuelen hebben de Kerk opnieuw ontdekt. Er wordt gezocht naar manieren om de kinderen op scholen christelijke moraal aan te bieden. Volgens de 59-jarige bisschop treden de katholieken de nieuwe uitdagingen en taken "met veel geloof en initiatieven" tegemoet. "De middelen zijn beperkt, maar men maakt er het beste van. De Kerk is arm, de parochies zijn arm. De priesters leven van wat hun geschonken wordt." In Oekraïne brengen de gelovigen overeenkomstig de traditie altijd iets mee naar de Eucharistieviering voor de priesters. Velen tonen zich solidair, ook in het buitenland.

Zodat zij kunnen profiteren van het Woord Gods
Kerk in Nood ondersteunt enkele pastorale projecten van zowel de Grieks-katholieke als van de Rooms-katholieke Kerk in Oekraïne, bijvoorbeeld door het sturen van Kinderbijbels. Zuster Luiza Ciupa, die zich al twintig jaar inzet voor de geloofsverkondiging, vertelt waarom Kinderbijbels zo belangrijk zijn: "De belangstelling voor de godsdienst van de voorvaderen is juist bij de jongvolwassenen heel sterk." In de laatste zeven, acht jaar is het godsdienstonderwijs aan de hand van de Heilige Schrift juist onder volwassenen sterk toegenomen, vertelt de religieuze. Dat is de generatie aan wie tijdens het regime het geloofsonderricht werd onthouden of die in de jaren van de omwenteling maar marginaal onderwijs heeft gekregen. "Wij willen de kinderen een Bijbel in de hand geven, zodat zij kunnen profiteren van het Woord Gods. En zo vindt het ook zijn weg naar de gezinnen."

856.000 Kinderbijbels
Inmiddels zijn 856.000 Kinderbijbels in de Oekraïense taal over parochies verdeeld. Nu de planken leeg zijn, vraagt de Rooms-katholieke bisschoppenconferentie van Oekraïne om aanvulling voor zeven nieuwe bisdommen. Wij hebben met vreugde toegezegd dat er nog eens 23.000 exemplaren worden gedrukt en hopen dat u ons bij de financiering daarvan zult helpen.

Projectcode: 438-08-89

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood