2017: twee priesterwijdingen voor de Kerk in Laos

vrijdag, 03 februari 2017
Nieuws
De kleine katholieke gemeenschap van Laos mag zich dit jaar verheugen op twee priesterwijdingen.
20170203_laos04

Dat meldt de Vaticaanse missiepersdienst Fides, die sprak met de bisschoppen van het Aziatische land die in Rome waren voor hun ad limina-bezoek. Van de zeven miljoen inwoners van Laos is minder dan 1% katholiek. De ene wijding vindt plaats in het apostolisch vicariaat van Pakse, de andere in dat van Luang Prabang.

‘Alles is Gods werk’

De apostolisch vicaris van Pakse, mgr. Louis-Marie Ling, zei in gesprek met Fides “hoopvol” te zijn nadat eind vorig jaar de zeventien Martelaren van Laos zalig werden verklaard. “Het was een feest met meer dan zevenduizend gelovigen, een historische gebeurtenis, een wonder voor ons.”

Met de nieuwe priester, die in maart wordt gewijd, “zal ik vijf actieve en twee geëmeriteerde priesters in Pakse hebben”, vervolgde mgr. Ling. Zij bedienen de ruim dertienduizend gelovigen van het apostolisch vicariaat. “Het is niet mijn werk noch mijn verdienste, alles is Gods werk. We volgen de inspiratie van de Heilige Geest.”

‘Gezegend’

Mgr. Tito Banchong, apostolisch administrator van Luang Prabang, mocht in september 2016 nog drie nieuwe priesters wijden, en nu komt er weer een bij. “In mijn gebied, waar ik twaalf jaar lang, vanaf 2000, helemaal alleen was, zijn we gezegend met het floreren van de roepingen tot het priesterschap: een teken dat de Heer nabij is. Hij is de God-met-ons. En Hij was ook met ons in de tijd van lijden”, zei de bisschop, die tussen 1976 en 1986 vijf jaar in de cel zat toen de druk van het communistische regime op de godsdienstvrijheid groter was.

In Pakse gaat het pastorale werk kalm door, zei mgr. Ling, al zijn er soms “wat kleine problemen” met ambtenaren, “maar als priesters en religieuzen bezoeken we gezinnen, we vieren de sacramenten, we geven zonder problemen catechese”.

‘Kostbare bemoediging’

De bisschoppen van Laos woonden op 30 januari de ochtendmis van paus Franciscus in Casa Santa Marta bij. In zijn preek over het martelaarschap zei de paus dat “de grootste kracht van de Kerk vandaag in de kleine Kerken is, klein, met weinig mensen, vervolgd, met hun bisschoppen in de gevangenis. Dit is onze glorie vandaag en onze kracht vandaag”.

Aan het eind van hun bezoek aan Rome merkte mgr. Banchong op: “We zijn erg gelukkig. Dit bezoek gaf ons de zekerheid van eenheid met de paus. De paus kent ons, houdt van ons, heeft zijn hart geopend. Hij is echt een vader voor ons die naar ons luistert. Hij zei ons vooruit tegaan in onze missie: het is een kostbare bemoediging voor ons.”

Bron: Fides/Katholiek Nieuwsblad