2000 steden bidden voor Heilig Land

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Tijdens de maand die de Kerk aan vrede heeft gewijd zal in 2011 op 29 en 30 januari de Derde internationale Gebeds Dag voor Vrede in het Heilig Land plaatsvinden. Het initiatief hiertoe is genomen door enkele katholieke jongerenorganisaties. In deze...
20101029Jeruzalem01

Tijdens de maand die de Kerk aan vrede heeft gewijd zal in 2011 op 29 en 30 januari de Derde internationale Gebeds Dag voor Vrede in het Heilig Land plaatsvinden. Het initiatief hiertoe is genomen door enkele katholieke jongerenorganisaties. In deze derde aflevering zullen 2.000 steden over de hele wereld gezamenlijk deelnemen, zodat dit gebed volgens de hoop van de organisatoren "het hart van de Heer zal bereiken die opnieuw vrede zal schenken aan zijn Land".

De derde internationale Dag voor Vrede in het Heilig Land staat onder auspiciën van de Pauselijk Raad voor Vrede en Gerechtigheid en is een manier om zich te verbinden met en concreet een een dag te leven van diep gebed en tussenkomst. Deze derde editie, volgend op de speciale bisschoppensynode voor het Midden-Oosten, zal toevallig samenvallen met het Vijfde Buitengewone Gebed van alle Kerken voor Verzoening, Eenheid en Vrede, te beginnen in en uitbreidend vanuit Jeruzalem , en met de Week van Gebed voor Christelijke Eenheid in Jeruzalem op zaterdag 29 januari in Jeruzalem. Het Buitengewone Gebed van alle Kerken zal wereldwijd op tv uitgezonden worden. Vorig jaar namen 1103 steden in de wereld deel aan de Internationale Dag voor tussenkomst. Samen met de Latijnse Patriarch van Jeruzalem en de beheerders van de Heilige Plaatsen bad de paus bij het angelusgebed op 31 januari 2010 voor de dag van Tussenkomst. "Vandaag vieren we ook de tweede Dag van Tussenkomst voor Vrede in het Heilig Land," zei de paus. "Ik verbind mij in de geest met de gebeden van de vele christenen over de hele wereld, zoals ik ook van harte alle mensen groet die ter gelegenheid van deze speciale dag hier naartoe gekomen zijn."

Zaligsprekingen

In zijn homilie bij de openingsplechtigheid van de speciale bisschoppenconferentie voor het Midden-Oosten stelde de Heilige Vader: "Kijkend naar dat deel van de wereld (het Midden-Oosten), vanuit het perspectief van God betekent dat we het herkennen als de "kribbe" van het universele plan voor Verlossing in liefde, een mysterie van gemeenschap dat in vrijheid werkelijkheid wordt en de mens om een antwoord vraagt." Verder vervolgde de paus met: "Christenen zullen een bijdrage blijven geven [..] boven alles in de geest van de Evangelische Zaligsprekingen, die de praktijk belichamen van vergeving en verzoening." In feite is de Kerk in deze landen, "getekend door verdeeldheid en eeuwenoude conflicten, geroepen een teken en instrument te zijn van eenheid en verzoening, naar het model van de eerste gemeenschap in Jeruzalem". De derde Internationale Dag van Tussenkomst voor Vrede in het Heilig Land is opgezet door jongerenverenigingen als: De Nationale Papaboys Vereniging, het Apostolaat Youth for Life Vereniging, de Eeuwige Aanbiddingkapellen in Italië en in de Wereld en de groepen van Adunanza Eucaristica. Dit jaar is daar bij gekomen de Vereniging voor Promotie van het Buitengewone Gebed van alle Kerken voor Verzoening, Eenheid en Vrede, te beginnen in en zich uitbreidend vanuit Jeruzalem. Vorig jaar is na de Internationale Gebedsdag een pelgrimage voor alle deelnemers georganiseerd naar het Heilig Land. Aanmelding voor de Gebedsdag in januari. Informate te verkrijgen bij ufficiostampa@papaboys.it (Bron: NPA)