2000 Bijbels voor pastoraal werk in Peru

Project
Het apostolisch vicariaat van Yurimaguas ligt in het Amazonegebied van Oost-Peru. De meerderheid van de bevolking is Indiaans of zijn mestiezen (gemengde afstammelingen van indiaanse en blanke ouders).
20091122peru

Het apostolisch vicariaat van Yurimaguas ligt in het Amazonegebied van Oost-Peru. De meerderheid van de bevolking is Indiaans of zijn mestiezen (gemengde afstammelingen van indiaanse en blanke ouders). Er zijn zoveel talen en culturen in dit bisdom en dat maakt het leven net zo kleurrijk als het regenwoud zelf. Toch zijn de levensomstandigheden er vrij hard. De meeste mensen wonen in eenvoudige hutjes, gemaakt van palmtakken en de meeste dorpjes zijn enkel met de boot bereikbaar. Er zijn weinig fatsoenlijke wegen en in het regenseizoen zijn die al helemaal niet meer berijdbaar. Medische zorgen en onderwijs in de regio worden alleen door missionarissen voorzien.

Koken doen de vrouwen hier nog op een open vuur en de ingrediënten voor de eenvoudige maaltijden worden ter plekke geteeld. Yucca, bananen en vis zijn de basisvoedingsmiddelen.

"Als zuster zit ik dikwijls bij de vrouwen en kook samen met hen maaltijden. Het is belangrijk dicht bij de mensen te zijn, samen met hen te leven", zegt zuster Maria Luisa. Zr. Maria Luisa verliet haar geboorteland Spanje 37 jaar geleden en vestigde zich in het oerwoud om Jezus Christus te dienen. Hoewel deze zuster meestal stralend door het leven stapt, is ze keer op keer verontwaardigd over de wijze waarop inheemse stammen aan hun lot overgelaten worden en behandeld worden als marginalen.

Ze reageert: "Het tropische regenwoud wordt beschouwd als de groene long van onze planeet, maar men concentreert zich zo op het ecologische aspect, dat men schijnt te vergeten dat hier ook mensen wonen!" De katholieke Kerk staat voor honderd procent achter deze bevolkingsgroep en wij delen nederig ons leven met hen. Je zou kunnen denken dat deze mensen alleen oog hebben voor de verbetering van hun levensomstandigheden, maar niets is minder waar.

Het is hun diepste verlangen om de Bijbel te kunnen lezen. Mgr. José Luz Astirraga van Yurimaguas schreef in een brief aan Kerk in Nood: "De mensen hier hoorden de oproep van de Paus en van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen voor een nieuwe evangelisatiegolf. Ze willen zo graag bidden en zichzelf voorbereiden. Ze willen zo graag een bijbel, maar er is hier geen enkel exemplaar te vinden!"

De vraag naar de Schrift is groot. Meer en meer gewone gelovigen willen de Blijde Boodschap beter leren kennen, maar het ontbreekt hen aan bijbels, zelfs in de scholen. Je kan ze natuurlijk wel kopen in de hoofdstad Lima, maar die is ver weg en de bijbels zijn er veel te duur. Zr. Maria Luisa vult de bisschop aan: "Naar wie anders kunnen wij ons wenden voor dit speciale Brood, dat het Woord van God is? Ze roept haar broeders en zusters in geloof op om te helpen, zodat de boodschap van het Evangelie "elke stam, ras en tong" kan bereiken.

De orde van de Missionarissen van Jezus Christus heeft een programma opgezet in het vicariaat Yurimaguas met als doel de gewone gelovigen te helpen groeien in hun liefde voor de Schrift, door intensieve bijbelstudie in scholen en parochies. Kerk in Nood trekt hiervoor € 15.000 uit waardoor 2.000 bijbels kunnen worden aangekocht.

De projectcode is 234-08-89

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/