2.500 Gezinsbijbels (Paraguay)

Project
Paraguay is een zeer katholiek land: 87 % van de net 6,5 miljoen inwoners zijn katholiek, bijna de helft van alle jongeren sluit zich aan bij kerkelijke groepen, bijvoorbeeld bij een jeugdgroep van de parochie. De Kerk runt daarnaast zeer veel scholen.
ACN-20140327parag06531

Project in Paraguay
Paraguay is een zeer katholiek land: 87 % van de net 6,5 miljoen inwoners zijn katholiek, bijna de helft van alle jongeren sluit zich aan bij kerkelijke groepen, bijvoorbeeld bij een jeugdgroep van de parochie. De Kerk runt daarnaast zeer veel scholen.
In het jeugdwerk is de Orde van de Salesianen zeer actief. Zij hebben over het hele land verspreid 25 scholen met meer dan 15.000 leerlingen, zes jeugdbewegingen met 400 groepsleiders en twaalf sociale faciliteiten zoals een overblijfopvang met middageten of een dagopvang, waar 5000 kinderen uit extreem arme gezinnen worden opgevangen. De paters Salesianen zijn twintig jaar geleden ook als eersten in Paraguay begonnen met de opvang van straatkinderen.

Sociaal werk en zielzorg
De Salesianen zetten zich ervoor in om het sociale charitatieve werk altijd met pastorale zielzorg en religieuze vorming te verbinden. Omdat de meeste mensen in Paraguay zeer gelovig zijn, gaan ze ook graag op dit aanbod in.

Ouders: belangrijke schakels in geloofsopvoeding
In de 25 scholen van de Salesianen moeten nu de ouders sterker bij het onderwijs betrokken worden, om de geloofsopvoeding niet alleen op school maar ook in de gezinnen te versterken. Daarom moeten er 2500 exemplaren van de Gezinsbijbel worden aangeschaft en moeten ook Bijbelcursussen aan de ouders worden aangeboden. Kerk in Nood helpt hier met 24.425 euro.

Projectcode: 233-04-89

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/