101 dagen gebed voor Sudan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In de aanloop naar het referendum in het christelijke en animistische Zuid Sudan waarin de inwoners stemmen over onafhankelijkheid van het islamitische noorden hebben de bisschoppen een gebedscampagne gelanceerd. De bisschoppenconferentie heeft de Sudanez
20101001sudan01

In de aanloop naar het referendum in het christelijke en animistische Zuid Sudan waarin de inwoners stemmen over onafhankelijkheid van het islamitische noorden hebben de bisschoppen een gebedscampagne gelanceerd. De bisschoppenconferentie heeft de Sudanezen gevraagd 101 dagen te bidden voor het welslagen van het referendum dat op 9 januari gepland staat. Internationale waarnemers roepen in koor dat er voor en na de stemming weer geweld dreigt en het referendum in het water valt.

Voorbereidingen

Tussen Zuid- en Noord-Sudan is in 2005 een vredesakkoord getekend, waarmee een eind kwam aan een burgeroorlog die honderdduizenden doden heeft gekost en minstens twee miljoen mensen op de vlucht joeg. Onderdeel van het akkoord was dat Zuid-Soedan zich in een referendum mag uitspreken over onafhankelijkheid. De voorbereidingen daarvoor, registratie kiezers en kiescommissie, lopen dusdanig achter dat gevreesd wordt dat het referendum niet door kan gaan. Spanningen tussen het noorden en het zuiden, dat zich per se op 9 januari wil uitspreken, lopen op. Voor het welslagen van het referendum hebben de bisschoppen een gebed opgesteld dat ze aanbieden aan de Soedanezen die aan de 101 daagse gebedscampagne willen deelnemen. Het gebed luidt:

Heer Jezus, U zei tot ons:

"Vrede laat Ik u na, mijn eigen vrede geef Ik u"
Sla acht op uw zusters en broeders in Sudan,
nu wij uitzien naar het referendum.
Zend ons uw Geest om ons te leiden
Geef ons de wijsheid, die wij nodig hebben,
om te kiezen voor een toekomst waarin we ware vrede zullen kennen.
U verlost ons uit slavernij, onderdrukking en vervolging
Zodat wij leven mogen hebben in overvloed.
Verleen ons vrede onder elkaar. Geef vrede tussen de verschillende etnische groepen.
Help ons om ons in te zetten voor het welzijn van allen.
Wij vragen u dit in Uw naam, Jezus onze Heer. Amen.
Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons.

(bron: CRS)