100 fietsen, 10 scooters en 5000 bijbels voor huiskerken (Brazilië)

Project
Huiselijk geweld, drugs, sekten - dat zijn de problemen waarmee de Kerk in Brazilië op veel plaatsen geconfronteerd wordt. Juist het christelijke gezin wordt op allerlei manieren bedreigd.
2010092Brazilie1_004

Huiselijk geweld, drugs, sekten – dat zijn de problemen waarmee de Kerk in Brazilië op veel plaatsen geconfronteerd wordt. Juist het christelijke gezin wordt op allerlei manieren bedreigd. De Gemeenschap Obra de Maria, die tot de charismatische vernieuwingsbeweging in Brazilië behoort, heeft zich sinds twintig jaar hier ingezet. Meer dan 1400 mensen zijn ondertussen lid geworden van deze gemeenschap. Zij zetten zich in voor de gezinspastoraal, runnen de crèches en gaarkeukens en organiseren vrijetijdsbezigheden met sport, spel en cultuurprogramma’s voor jongeren, die anders op straat zouden rondhangen.

Sinds 2003 richt de gemeenschap zich ook met een speciaal evangelisatieprogramma o.a. tot de gezinnen.

In zogenoemde "Cenãculos" (huisgroepen) komen regelmatig tot maximaal tien gezinnen samen met twee leden van de Obra de Maria, om samen te bidden en naar het Woord van God te luisteren, daarover na te denken en met elkaar te delen. "Wij willen Jezus zien: de Weg, de Waarheid en het Leven" – onder dit motto worden de gelovigen uitgenodigd om hun geloof bewust in het gezin te beleven. Het gaat erom bewust getuigenis af te leggen, Jezus Christus na te volgen en persoonlijke ervaringen te krijgen met God. Daardoor kan er een einde komen aan huiselijk geweld en worden vredig en liefdevol samenleven en het gevoel van wederzijdse verantwoordelijkheid gestimuleerd. Dat wil zeggen: ook het heel concrete samenleven in de gezinnen wordt verbeterd, wanneer huwelijkspartners, ouders en kinderen elkaar in liefde zo leren ontmoeten als God het wil. Meer dan 100.000 gezinnen werden al door deze actie bereikt. Hun geloof wordt tegelijkertijd zo versterkt dat zij de sekten die zich in Brazilië agressief uitbreiden, kunnen weerstaan. De sekten beloven de mensen al verlossing hier op aarde, welstand en gezondheid. Velen trappen in deze valse beloftes. De Kerk moet iets tegenover deze verleidingen plaatsen, iets waarop de gelovigen kunnen steunen.

Vele van deze huisgroepen worden ook gehouden in afgelegen gebieden van het land. De leiders moeten daarom verre afstanden afleggen over slecht begaanbare wegen. De stichter van de Gemeenschap, de psychiater en vader van een gezin, Gilberto Gomez Barbosa, heeft "Kerk in Nood" verzocht om steun voor de aanschaf van 100 fietsen en 10 scooters. Bovendien zou hij graag met onze steun 5000 Bijbels kopen. Deze wens wordt door de Braziliaanse bisschoppen ondersteund, want dit project ligt hen zeer na aan het hart. Dom Mãrio Rino Sivieri, de Bisschop van Propria schrijft ons bijvoorbeeld: "Deze Gemeenschap heeft het volk leren bidden en de gelovigen ertoe gebracht naar de kerk te gaan en om de sacramenten te vragen." Wij hebben daarom 17.000 euro voor de fietsen en de scooter beloofd en 25.000 euro voor de Bijbels.

Projectcode: 212-07-00

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/