1 miljoen kinderen bidden voor vrede

donderdag, 12 oktober 2017
Nieuws
Honderd jaar geleden vroeg onze lieve Vrouwe in Fatima aan drie herderskinderen om de rozenkrans te bidden voor de vrede. Op 18 oktober nemen ruim één miljoen kinderen deel aan het initiatief.
maryam1

“Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans” vindt al enkele jaren wereldwijd weerklank. Zo namen vorig jaar kinderen in 69 landen deel aan het gebedsinitiatief. Dit jaar, honderd jaar na de verschijningen van de Rozenkranskoningin van Fátima, roept Kerk in Nood kinderen op om opnieuw vurig te bidden voor vrede.

Keuze voor kinderen
Is het niet veelzeggend dat God in Fátima kinderen heeft uitgekozen om het belangrijkste vredesplan voor een nieuw tijdperk te openbaren? Aan drie herderskinderen van zeven, negen en tien jaar oud, die niet machtig noch rijk, niet van adel noch geletterd waren, deelde de Heer bij monde van Zijn Moeder mee hoe de Tweede Wereldoorlog kon worden vermeden en hoe de gelovigen onder de beschermende mantel van Maria, de vrouw van de Apocalyps, de Rode Draak zouden kunnen overwinnen. De kinderen begrepen de taal van de Moeder Gods en geloofden haar.

Rozenkrans als oplossing
Zij vroeg de kinderen op 13 juli 1917 om de Rozenkrans te blijven bidden, “om de vrede voor de wereld en het einde van de oorlog te bewerkstelligen”. Laten wij dus met hetzelfde vertrouwen als de kinderen van Fátima teruggrijpen op de Rozenkrans, die een zo krachtig wapen is in de spirituele strijd, en laten we een levend voorbeeld worden voor onze kinderen. Zuster Lucia: “Maria heeft zowel tot mijn neefje en mijn nichtje als tot mij gezegd dat ze de wereld de twee laatste redmiddelen gaf: de Rozenkrans en de verering van het Onbevlekte Hart van Maria … Er is geen probleem, hoe lastig ook… dat wij door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers niet kunnen oplossen.”

Oproep Johannes Paulus II
Niemand minder dan de heilige paus Johannes Paulus II heeft die boodschap begrepen en ernaar geleefd. In een brief aan de bisschop van Leiria-Fátima van 1 oktober 1997 schreef hij: “Ik verzoek de pastorale werkers met aandrang om de Rozenkrans te bidden en de gelovigen in de christelijke gemeenschappen te leren hoe ze die moeten bidden, zodat het voor iedereen mogelijk zal zijn om zijn menselijke en christelijke plichten trouw en moedig te vervullen. Help het volk van God om naar het dagelijkse Rozenkransgebed terug te keren, naar die intieme dialoog tussen de kinderen en hun moeder die zij bij hen in huis hebben opgenomen (zie Johannes 19,27).“

Laten wij de spreekbuis van de Moeder Gods worden in deze wereld waar geen vrede heerst en laten wij onze kinderen van kleins af aan helpen om in te zien dat ze enkel en alleen door het gebed, hand in hand met Maria, op deze aarde een maatschappij kunnen opbouwen waarin gerechtigheid en harmonieus samenleven mogelijk zijn.

Bidt u met uw kind mee?
Veel gezinnen, scholen en kerkgemeenschappen bidden de rozenkransen met hun kinderen op 18 oktober. Sommige parochies nemen komende zondag (15 oktober) voor of na de Heilige Mis deel aan het gebed. Materialen voor kinderen en meer informatie over Fatima kunt u hier vinden op de website van Kinderen bidden voor Kinderen. Heel concreet kunt u bidden voor de Iraakse tiener Maryam Waleed, die in bovenstaande filmpje vraagt om gebed en belooft zelf ook te bidden. 

Bidt u mee? Reageer dan op de post op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/kerkinnood.nl/ en laat weten waar u met uw (klein)kinderen de rozenkrans bidt!